مبتدی

کرانچ زانو خم
شکم

کرانچ زانو خم

آموزش تمرین کرانچ زانو خم: به پشت روی زمین دراز بکشید. پاهایتان را بالا آورده به شکلی که ران ها به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پشت پا نشسته با دستگاه
همسترینگ

پشت پا نشسته با دستگاه

آموزش تمرین پشت پا نشسته با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو چکشی متناوب
جلو بازو

جلو بازو چکشی متناوب

آموزش تمرین جلو بازو چکشی متناوب: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید. دمبل…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کشش باسن نشسته
باسن

کشش باسن نشسته

آموزش تمرین کشش باسن نشسته: روی زمین نشسته و پاها را به صورت کشیده در مقابل خود قرار دهید. پای راست…
سطح: مبتدینوع تمرین: کششی
پروانه با دستگاه
سینه

پروانه با دستگاه

آموزش تمرین پروانه با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پروانه انتخاب کرده و ارتفاع صندلی آن را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر جلو با هالتر
سرشانه

نشر جلو با هالتر

آموزش تمرین نشر جلو با هالتر: یک هالتر معمولی زا بلند کرده و راست بایستید. فاصله دست ها از هم باید…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پیاده‌روی روی تردمیل
چهار سر ران

پیاده‌روی روی تردمیل

آموزش تمرین پیاده‌روی روی تردمیل: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه تردمیل قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را انتخاب کنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت: یک میز شیبدار را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست