پشت بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات پشت بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پرس دست جمع پشت بازو

پرس دست جمع پشت بازو

آموزش تمرین :روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست بگیرید که فاصله دست ها از هم کمتر از عرض شانه ها باشد. هالتر را از روی جایگاه...
پشت بازو نشسته با دمبل بالای سر

پشت بازو نشسته با دمبل بالای سر

آموزش تمرین :روی یک صندلی دارای پشتی نشسته و یک دمبل را با دو دست بگیرید. به آرامی و با استفاده از هر دو دست دمبل را بالا آورده و با دست های کشیده...
پشت بازو سیم کش

پشت بازو سیم کش

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک دسته مستقیم یا خم را به آن متصل کرده و دسته را بگیرید. فاصله دست ها از هم هنگام گرفتن دسته...
کیک بک پشت بازو ایستاده تک دست با دمبل

کیک بک پشت بازو ایستاده تک دست با دمبل

آموزش تمرین :راست ایستاده و یک دمبل با وزن متناسب با توانایی خود را در دست بگیرید. مقداری زانو ها را خم کرده و بدن را از ناحیه کمر به سمت جلو خم کنید....
پشت بازو سیم کش با طناب

پشت بازو سیم کش با طناب

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک طناب را به آن متصل کرده و آن را بگیرید. کف دست ها باید رو به هم باشد. کاملا راست و...
پرس دست جمع پشت بازو معکوس

پرس دست جمع پشت بازو معکوس

آموزش تمرین :روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست بگیرید که فاصله دست ها از هم کمتر از عرض شانه ها بوده و کف دست ها به...
پشت بازو ایستاده با دمبل بالای سر

پشت بازو ایستاده با دمبل بالای سر

آموزش تمرین :راست ایستاده و یک دمبل را با دو دست بگیرید. فاصله پاها از هم باید به اندازه عرض شانه ها باشد. به آرامی و با استفاده از هر دو دست دمبل را...
پشت بازو ایستاده با دمبل تک دست

پشت بازو ایستاده با دمبل تک دست

آموزش تمرین :راست ایستاده و یک دمبل را در دست بگیرید. فاصله پاها از هم باید به اندازه عرض شانه ها باشد. به آرامی دمبل را بالا آورده و با دست کشیده آن را...
پشت بازو سیم کش مچ برعکس

پشت بازو سیم کش مچ برعکس

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک دسته مستقیم یا خم را به آن متصل کرده و دسته را بگیرید. فاصله دست ها از هم هنگام گرفتن دسته...
ابزار آنلاین فیتنس
عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

آتشین (FYR)

مطالب جدید