پشت بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات پشت بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پشت بازو سیم کش تک دست بالای سر

پشت بازو سیم کش تک دست بالای سر

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک دسته تکی به آن متصل کنید. با دست چپ دسته را گرفته و به دستگاه پشت کنید. در این...
پشت بازو سیم کش ایستاده بالای سر

پشت بازو سیم کش ایستاده بالای سر

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و طناب را به آن متصل کنید. طناب را با هر دو دست گرفته و با یک چرخش بدن و بالا...
پشت بازو سیم کش با طناب

پشت بازو سیم کش با طناب

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک طناب را به آن متصل کرده و آن را بگیرید. کف دست ها باید رو به هم باشد. کاملا راست و...
پشت بازو خوابیده با هالتر خم

پشت بازو خوابیده با هالتر خم

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (EZ-Bar) قرار دهید. روی میز به پشت دراز بکشید به طوری که هالتر بالای سر شما باشد. هالتر...
پشت بازو ایستاده با دمبل بالای سر

پشت بازو ایستاده با دمبل بالای سر

آموزش تمرین :راست ایستاده و یک دمبل را با دو دست بگیرید. فاصله پاها از هم باید به اندازه عرض شانه ها باشد. به آرامی و با استفاده از هر دو دست دمبل را...
کیک بک پشت بازو ایستاده تک دست با دمبل

کیک بک پشت بازو ایستاده تک دست با دمبل

آموزش تمرین :راست ایستاده و یک دمبل با وزن متناسب با توانایی خود را در دست بگیرید. مقداری زانو ها را خم کرده و بدن را از ناحیه کمر به سمت جلو خم کنید....
پشت بازو خوابیده با سیم کش

پشت بازو خوابیده با سیم کش

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک دسته معمولی به آن متصل کنید. به پشت روی یک میز تخت دراز کشیده و دسته را با دو...
پشت بازو سیم کش با دسته V شکل

پشت بازو سیم کش با دسته V شکل

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک دسته V شکل را به آن متصل کرده و دسته را بگیرید. کف دست ها باید رو به پایین باشد. کاملا...
پرس پشت بازو خوابیده

پرس پشت بازو خوابیده

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (پیشنهاد شخصی من) یا یک هالتر معمولی قرار دهید. روی میز به پشت دراز بکشید به طوری که...
ابزار آنلاین فیتنس

مرد آلفا

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

آتشین (FYR)

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

مطالب جدید