پشت بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات پشت بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پشت بازو سیم کش ایستاده بالای سر

پشت بازو سیم کش ایستاده بالای سر

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و طناب را به آن متصل کنید. طناب را با هر دو دست گرفته و با یک چرخش بدن و بالا...
پرس دست جمع پشت بازو معکوس

پرس دست جمع پشت بازو معکوس

آموزش تمرین :روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست بگیرید که فاصله دست ها از هم کمتر از عرض شانه ها بوده و کف دست ها به...
پشت بازو نشسته با دمبل بالای سر

پشت بازو نشسته با دمبل بالای سر

آموزش تمرین :روی یک صندلی دارای پشتی نشسته و یک دمبل را با دو دست بگیرید. به آرامی و با استفاده از هر دو دست دمبل را بالا آورده و با دست های کشیده...
پشت بازو سیم کش تک دست بالای سر

پشت بازو سیم کش تک دست بالای سر

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک دسته تکی به آن متصل کنید. با دست چپ دسته را گرفته و به دستگاه پشت کنید. در این...
پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار

پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را بلند کرده و طوری آن را در دست بگیرید که کف دست ها به سمت پایین باشند. فاصله دست ها از هم هنگام...
پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار منفی

پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار منفی

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را بلند کرده و طوری آن را در دست بگیرید که کف دست ها به سمت پایین باشند. فاصله دست ها از هم هنگام...
پشت بازو ایستاده با دمبل بالای سر

پشت بازو ایستاده با دمبل بالای سر

آموزش تمرین :راست ایستاده و یک دمبل را با دو دست بگیرید. فاصله پاها از هم باید به اندازه عرض شانه ها باشد. به آرامی و با استفاده از هر دو دست دمبل را...
دیپ برای پشت بازو

دیپ برای پشت بازو

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پارالل یا دستگاه دیپ احتیاج دارید. برای شروع تمرین وارد دستگاه شده و دسته های آن را بگیرید. در این حالت باید وزن بدن توسط...
پشت بازو سیم کش با طناب

پشت بازو سیم کش با طناب

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک طناب را به آن متصل کرده و آن را بگیرید. کف دست ها باید رو به هم باشد. کاملا راست و...
پرس پشت بازو خوابیده با دمبل

پرس پشت بازو خوابیده با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک میز تخت دراز بکشید. کف دست ها باید به سمت هم بوده و زاویه بین دست ها و...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

مرد آلفا

آتشین (FYR)

مطالب جدید