پشت بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات پشت بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

دیپ روی میز
پشت بازو

دیپ روی میز

آموزش تمرین دیپ روی میز: یک میز تخت را انتخاب کرده و به آن پشت کنید. لبه های میز را با…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست