برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن

پشت بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات پشت بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پشت بازو سیم کش ایستاده بالای سر

پشت بازو سیم کش ایستاده بالای سر

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و طناب را به آن متصل کنید. طناب را با هر دو دست گرفته و با یک چرخش بدن و بالا...
پشت بازو خوابیده با هالتر خم

پشت بازو خوابیده با هالتر خم

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (EZ-Bar) قرار دهید. روی میز به پشت دراز بکشید به طوری که هالتر بالای سر شما باشد. هالتر...
پشت بازو نشسته با دمبل بالای سر

پشت بازو نشسته با دمبل بالای سر

آموزش تمرین :روی یک صندلی دارای پشتی نشسته و یک دمبل را با دو دست بگیرید. به آرامی و با استفاده از هر دو دست دمبل را بالا آورده و با دست های کشیده...
پشت بازو سیم کش با دسته V شکل

پشت بازو سیم کش با دسته V شکل

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک دسته V شکل را به آن متصل کرده و دسته را بگیرید. کف دست ها باید رو به پایین باشد. کاملا...
پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار منفی

پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار منفی

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را بلند کرده و طوری آن را در دست بگیرید که کف دست ها به سمت پایین باشند. فاصله دست ها از هم هنگام...
پشت بازو سیم کش با طناب

پشت بازو سیم کش با طناب

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین مقدار تنظیم کنید. یک طناب را به آن متصل کرده و آن را بگیرید. کف دست ها باید رو به هم باشد. کاملا راست و...
پرس پشت بازو خوابیده با دمبل

پرس پشت بازو خوابیده با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک میز تخت دراز بکشید. کف دست ها باید به سمت هم بوده و زاویه بین دست ها و...
دیپ برای پشت بازو

دیپ برای پشت بازو

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پارالل یا دستگاه دیپ احتیاج دارید. برای شروع تمرین وارد دستگاه شده و دسته های آن را بگیرید. در این حالت باید وزن بدن توسط...
پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار

پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را بلند کرده و طوری آن را در دست بگیرید که کف دست ها به سمت پایین باشند. فاصله دست ها از هم هنگام...
پشت بازو ایستاده با دمبل بالای سر

پشت بازو ایستاده با دمبل بالای سر

آموزش تمرین :راست ایستاده و یک دمبل را با دو دست بگیرید. فاصله پاها از هم باید به اندازه عرض شانه ها باشد. به آرامی و با استفاده از هر دو دست دمبل را...
ابزار آنلاین فیتنس

آتشین (FYR)

مرد آلفا

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز