باسن

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات باسن (سرینی) قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پل باسن آویزان

پل باسن آویزان

آموزش تمرین :تسمه های TRX را روی ارتفاع تقریبی 45 تا 60 سانتی‌متری از زمین تنظیم کنید. به پشت در مقابل تسمه ها روی زمین دراز بکشید به شکلی که پاها درون تسمه های...
استپ‌آپ با بالا آوردن زانو

استپ‌آپ با بالا آوردن زانو

آموزش تمرین :کاملا راست مقابل یک سطح بلند بایستید. این وضعیت شروع تمرین است. پای راست خود را روی سطح بلند مثل میز تخت، جعبه، سکو و... قرار دهید. با راست کردن زانوی راست...
اسکات پرشی روی زانو

اسکات پرشی روی زانو

آموزش تمرین :هالتر را در ارتفاع مناسب روی پایه مخصوص اسکات تنظیم کنید. پشت هالتر زانو بزنید. برای راحتی بیشتر و عدم اعمال فشار اضافی روی زانوها، یک پد نرم زیر آن ها قرار...
کشش باسن نشسته

کشش باسن نشسته

آموزش تمرین :روی زمین نشسته و پاها را به صورت کشیده در مقابل خود قرار دهید. پای راست خود را از ناحیه زانو خم کرده و آن را بالا بیاورید و روی پای چپ...
پل باسن روی گردن

پل باسن روی گردن

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت کشیده در کنار بدن نگه دارید. این وضعیت شروع تمرین است. برای شروع حرکت با...
پل باسن با قدم زدن

پل باسن با قدم زدن

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت کشیده در کنار بدن نگه دارید. این وضعیت شروع تمرین است. برای شروع حرکت با...
کیک بک باسن با کش بدنسازی

کیک بک باسن با کش بدنسازی

آموزش تمرین :یک کش بدنسازی با مقاومت متناسب با توانایی خود را به یک میله ثابت متصل کرده و سر دیگر آن را دور قوزک یکی از پاها قرار دهید. رو به روی تکیه...
کیک بک باسن با سیم کش

کیک بک باسن با سیم کش

آموزش تمرین :یک دسته مخصوص پا را به دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی آن را روی پایین ترین درجه ممکن تنظیم کنید. پای خود را درون ساق بند متصل به دستگاه قرار...
اسکات روی زانو

اسکات روی زانو

آموزش تمرین :هالتر را در ارتفاع مناسب روی پایه مخصوص اسکات تنظیم کنید. پشت هالتر زانو بزنید. برای راحتی بیشتر و عدم اعمال فشار اضافی روی زانوها، یک پد نرم زیر آن ها قرار...
پل باسن تک پا

پل باسن تک پا

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت کشیده در کنار بدن نگه دارید. یکی از پاها را از روی زمین بلند کرده...
ابزار آنلاین فیتنس

مطالب جدید