چهار سر ران

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات چهار سر ران یا جلو پا قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

اسکات بدون وزنه
چهار سر ران

اسکات بدون وزنه

آموزش تمرین اسکات بدون وزنه: طوری بایستید که فاصله پاها به اندازه عرض شانه‌ها باشد. در صورت تمایل کف دست‌ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات با دمبل
چهار سر ران

اسکات با دمبل

آموزش تمرین اسکات با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات با کتل بل
چهار سر ران

اسکات با کتل بل

آموزش تمرین اسکات با کتل بل: با دو دست یک کتل بل یا همان دمبل روسی متناسب با توانایی خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
لانج معکوس با دمبل
چهار سر ران

لانج معکوس با دمبل

آموزش تمرین لانج معکوس با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
لانج با هالتر
چهار سر ران

لانج با هالتر

آموزش تمرین لانج با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اسکات با هالتر
چهار سر ران

اسکات با هالتر

آموزش تمرین اسکات با هالتر: توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پیاده‌روی روی تردمیل
چهار سر ران

پیاده‌روی روی تردمیل

آموزش تمرین پیاده‌روی روی تردمیل: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه تردمیل قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را انتخاب کنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
استپ‌آپ با دمبل
چهار سر ران

استپ‌آپ با دمبل

آموزش تمرین استپ‌آپ با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود گرفته و کاملا راست مقابل یک سطح…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اسکات پرشی
چهار سر ران

اسکات پرشی

آموزش تمرین اسکات پرشی: دست ها را روی سینه قرار داده و کاملا راست بایستید. با بالا نگه داشتن سر و…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
لانج پرشی
چهار سر ران

لانج پرشی

آموزش تمرین لانج پرشی: در وضعیت لانج قرار بگیرید. برای این کار با پای راست خود یک قدم به اندازه تقریبی…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
لانج با دمبل
چهار سر ران

لانج با دمبل

آموزش تمرین لانج با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کرده و کاملا راست بایستید. دمبل…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست