مبتدی

اره ای با دمبل جفت دست
پشت

اره ای با دمبل جفت دست

آموزش تمرین اره ای با دمبل جفت دست: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کنید. با خم…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کراس اور تک دست
سینه

کراس اور تک دست

آموزش تمرین کراس اور تک دست: پولی های دستگاه سیم کش را روی بالاترین درجه تنظیم کنید. اگر قدتان کوتاه است…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو با دمبل نشسته
جلو بازو

جلو بازو با دمبل نشسته

آموزش تمرین جلو بازو با دمبل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساق نشسته با هالتر
ساق

ساق نشسته با هالتر

آموزش تمرین ساق نشسته با هالتر: یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو لاری با دستگاه
جلو بازو

جلو بازو لاری با دستگاه

آموزش تمرین جلو بازو لاری با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری نیاز دارید. روی دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای بالاسینه با دمبل چرخشی
سینه

فلای بالاسینه با دمبل چرخشی

آموزش تمرین فلای بالاسینه با دمبل چرخشی: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پل باسن آویزان
باسن

پل باسن آویزان

آموزش تمرین پل باسن آویزان: تسمه های TRX را روی ارتفاع تقریبی ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متری از زمین تنظیم کنید. به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ اریب
شکم

کرانچ اریب

آموزش تمرین کرانچ اریب: به پشت روی زمین دراز بکشید. برای اجرای این تمرین یکی از دست ها را کنار بدن…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ روی توپ تعادلی
شکم

کرانچ روی توپ تعادلی

آموزش تمرین کرانچ روی توپ تعادلی: به پشت روی یک توپ تعادلی یا توپ بدنسازی دراز بکشید. پاها باید از ناحیه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست