شکم

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات شکم و بغل شکم قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

رول شکم با هالتر روی زانو
شکم

رول شکم با هالتر روی زانو

آموزش تمرین رول شکم با هالتر روی زانو: یک هالتر با وزنه های سبک انتخاب کرده و آن را روی زمین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
کرانچ، دست ها بالا سر
شکم

کرانچ، دست ها بالای سر

آموزش تمرین کرانچ، دست ها بالای سر: به پشت روی زمین دراز بکشید. کف پاها را روی زمین قرار داده به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ اریب
شکم

کرانچ اریب

آموزش تمرین کرانچ اریب: به پشت روی زمین دراز بکشید. برای اجرای این تمرین یکی از دست ها را کنار بدن…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ روی توپ تعادلی
شکم

کرانچ روی توپ تعادلی

آموزش تمرین کرانچ روی توپ تعادلی: به پشت روی یک توپ تعادلی یا توپ بدنسازی دراز بکشید. پاها باید از ناحیه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ زانو خم
شکم

کرانچ زانو خم

آموزش تمرین کرانچ زانو خم: به پشت روی زمین دراز بکشید. پاهایتان را بالا آورده به شکلی که ران ها به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شکم ایستاده با سیم کش
شکم

شکم ایستاده با سیم کش

آموزش تمرین شکم ایستاده با سیم کش: یک دسته تکی به پولی بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کوبیدن پتک روی لاستیک
شکم

کوبیدن پتک روی لاستیک

آموزش تمرین کوبیدن پتک روی لاستیک: این تمرین یک حرکت عالی برای تقویت عضلات هسته بدن محسوب می شود. برای اجرای…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
کرانچ با دستگاه
شکم

کرانچ با دستگاه

آموزش تمرین کرانچ با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه کرانچ قرار دهید. روی دستگاه نشسته و پای…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
شکم آویزان قله‌ای
شکم

شکم آویزان قله‌ای

آموزش تمرین شکم آویزان قله‌ای: از یک میله بارفیکس آویزان شده به شکلی که دست ها کاملا کشیده و صاف باشند.…
سطح: حرفه اینوع تمرین: قدرتی
دراز نشست وی شکل
شکم

دراز نشست وی شکل

آموزش تمرین دراز نشست وی شکل: به پشت روی زمین دراز بکشید. دست‌ها را به صورت کشیده بالای سرتان گذاشته و…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
دراز نشست پرسی
شکم

دراز نشست پرسی

آموزش تمرین دراز نشست پرسی: با در دست گرفتن یک هالتر با وزن مناسب، به پشت روی یک میز شیبدار دراز…
سطح: حرفه اینوع تمرین: قدرتی
فهرست