شکم

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات شکم و بغل شکم قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پلانک پهلو

پلانک پهلو

آموزش تمرین :تمرین پلانک پهلو روی عضلات کناری شکم تمرکز کرده و باعث تقویت عضلات مرکزی بدن می شود. از کنار روی زمین دراز بکشید. وزن بدن باید توسط ساعد و فاصله بین زانو...
کرانچ روی توپ تعادلی

کرانچ روی توپ تعادلی

آموزش تمرین :به پشت روی یک توپ تعادلی یا توپ بدنسازی دراز بکشید. پاها باید از ناحیه زانو خم شده و کف پاها روی زمین باشد. دست ها را جمع کرده و روی سینه...
شکم با بالا آوردن باسن زانو خم

شکم با بالا آوردن باسن زانو خم

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. پاها باید کاملا کشیده و دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. کف دست ها باید روی زمین بوده و در تمام طول تمرین نباید حرکتی...
بغل شکم ایستاده با سیم کش تک دست

بغل شکم ایستاده با سیم کش تک دست

آموزش تمرین :یک دسته تکی به پولی بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی دستگاه را روی بالاترین ارتفاع تنظیم کنید. طوری بایستید که کنار بدن به سمت دستگاه باشد. دسته را با...
دراز نشست با کش بدنسازی

دراز نشست با کش بدنسازی

آموزش تمرین :یک کش بدنسازی را در قسمت قرارگیری سر میز شیبدار اضافه کرده و دسته های آن را روی میز قرار دهید. به پشت روی میز دراز بکشید. پاها را در جایگاه مخصوص...
کرانچ با سیم کش نشسته

کرانچ با سیم کش نشسته

آموزش تمرین :یک طناب به پولی بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و یک میز تخت جلو آن قرار دهید. طوری روی میز بنشینید که پشت شما به سمت دستگاه سیم کش باشد. طناب...
دراز نشست

دراز نشست

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. کف پاها را روی زمین قرار داده به شکلی که پاها در ناحیه زانو به مقدار 90 درجه خم شده باشند. برای جلوگیری از حرکت پاها...
شکم آویزان قله‌ای

شکم آویزان قله‌ای

آموزش تمرین :از یک میله بارفیکس آویزان شده به شکلی که دست ها کاملا کشیده و صاف باشند. وزن بدن باید توسط دست ها مهار شود. پاها باید به سمت پایین بوده و لگن...
شکم با جمع کردن زانو

شکم با جمع کردن زانو

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. پاها باید کاملا کشیده و دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. کف دست ها باید روی زمین بوده و در تمام طول تمرین نباید حرکتی...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

مرد آلفا

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

مطالب جدید