شکم

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات شکم و بغل شکم قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

شکم با بالا آوردن باسن

شکم با بالا آوردن باسن

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. پاها باید کاملا کشیده و دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. کف دست ها باید روی زمین بوده و در تمام طول تمرین نباید حرکتی...
بغل شکم ایستاده با سیم کش تک دست

بغل شکم ایستاده با سیم کش تک دست

آموزش تمرین :یک دسته تکی به پولی بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی دستگاه را روی بالاترین ارتفاع تنظیم کنید. طوری بایستید که کنار بدن به سمت دستگاه باشد. دسته را با...
پلانک پهلو

پلانک پهلو

آموزش تمرین :تمرین پلانک پهلو روی عضلات کناری شکم تمرکز کرده و باعث تقویت عضلات مرکزی بدن می شود. از کنار روی زمین دراز بکشید. وزن بدن باید توسط ساعد و فاصله بین زانو...
پلانک

پلانک

آموزش تمرین :در وضعیت دمر روی زمین قرار بگیرید به شکلی که وزن بدن توسط ساعد ها و انگشتان پا مهار شود. دست ها از ناحیه آرنج خم شده و دقیقا زیر شانه ها...
کرانچ با وزنه

کرانچ با وزنه

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. کف پاها را از روی زمین بلند کرده و در ناحیه زانو زاویه 90 درجه ایجاد کنید. ساق پاها باید با زمین موازی باشند. یک وزنه...
شکم با جمع کردن زانو

شکم با جمع کردن زانو

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. پاها باید کاملا کشیده و دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. کف دست ها باید روی زمین بوده و در تمام طول تمرین نباید حرکتی...
دویدن روی بارفیکس

دویدن روی بارفیکس

آموزش تمرین :در مقابل یک میله بارفیکس قرار گرفته و با گرفتن میله روی آن آویزان شوید. پاها باید از روی زمین بلند شوند. میله بارفیکس را طوری بگیرید که کف دست ها به...
شکم با دستگاه اسمیت

شکم با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین :یک میز تخت را بین دستگاه اسمیت قرار داده و وزنه های متناسب با توان خود را روی هالتر دستگاه قرار دهید. به پشت روی میز دراز کشیده و کف پاهای خود...
کرانچ

کرانچ

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. کف پاها را روی زمین قرار داده به شکلی که پاها در ناحیه زانو به مقدار 90 درجه خم شده باشند. در صورت تمایل می توانید...
کرانچ روی توپ تعادلی

کرانچ روی توپ تعادلی

آموزش تمرین :به پشت روی یک توپ تعادلی یا توپ بدنسازی دراز بکشید. پاها باید از ناحیه زانو خم شده و کف پاها روی زمین باشد. دست ها را جمع کرده و روی سینه...
ابزار آنلاین فیتنس
عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مرد آلفا

مطالب جدید