کمر

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات کمر و پشتی میانی قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

کمر

فیله هایپر اکستنشن

آموزش تمرین فیله هایپر اکستنشن: روی دستگاه فیله قرار گرفته و پشت قوزک های خود را در جای مخصوص دستگاه قرار…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ددلیفت ناقص
کمر

ددلیفت ناقص

آموزش تمرین ددلیفت ناقص: در صورتی که چهارچوب اسکات باشگاه شما قابلیت تغییر ارتفاع را دارد، آن را در ارتفاع نزدیک…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ددلیفت ناقص با کش بدنسازی
کمر

ددلیفت ناقص با کش بدنسازی

آموزش تمرین ددلیفت ناقص با کش بدنسازی: در صورتی که چهارچوب اسکات باشگاه شما قابلیت تغییر ارتفاع را دارد، آن را…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست