همسترینگ

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات همسترینگ یا پشت ران قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

ددلیفت با دمبل پا صاف

ددلیفت با دمبل پا صاف

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل با وزن متناسب با توانایی خود بلند کرده و آن ها را به صورت آویزان در کنار بدن نگه دارید. با بدن صاف و کشیده ایستاده به...
پرش در جا با جمع کردن زانو

پرش در جا با جمع کردن زانو

آموزش تمرین :برای شروع تمرین در یک وضعیت راحت ایستاده و مقداری زانوهای خود را خم کنید. دست ها را در هم قلاب کرده و روبروی خود نگه دارید. توجه داشته باشید که کف...
پشت پا خوابیده با دستگاه

پشت پا خوابیده با دستگاه

آموزش تمرین :بالشتک دستگاه پشت پا را متناسب با قد خود تنظیم کرده و به شکم روی دستگاه دراز بکشید. پاها را زیر بالشتک های مخصوص قرار دهید (بالشتک ها باید چند سانتی‌متر پایین...
پرش روی جعبه از جلو

پرش روی جعبه از جلو

آموزش تمرین :یک جعبه یا هر سطح بلند دیگر با ارتفاع متناسب با توانایی خود را انتخاب کرده و با فاصله ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متری از آن بایستید. توجه داشته باشید که فاصله...
ددلیفت با هالتر

ددلیفت با هالتر

آموزش تمرین :یک هالتر تخت انتخاب کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید. در مقابل هالتر ایستاده به شکلی فاصله پاها از هم به اندازه عرض باسن باشد. از...
پشت پا نشسته با دستگاه

پشت پا نشسته با دستگاه

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کرده و با تکیه بر پشتی روی صندلی آن بنشینید. پشت...
اسکات اسپلیت پرشی

اسکات اسپلیت پرشی

آموزش تمرین :برای شروع تمرین در یک وضعیت راحت بایستید. یک پای خود را با پرش عقب برده و وارد وضعیت اسکات اسپلیت (مانند تصویر) شوید. مقداری زانوی جلو خود را خم کرده و...
ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی

آموزش تمرین :یک هالتر تخت انتخاب کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید. هالتر را از روی زمین بلند کرده و آن را مقابل ران های خود نگه دارید....
تاب دادن کتل بل تک دست

تاب دادن کتل بل تک دست

آموزش تمرین :یک کتل بل یا همان دمبل روسی را با یک دست گرفته و آن را بین پاهای خود نگه دارید. مقداری باسن خود را عقب برده و زانوهای خود را خم کنید....
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

مطالب جدید