همسترینگ

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات همسترینگ یا پشت ران قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پشت پا نشسته با دستگاه
همسترینگ

پشت پا نشسته با دستگاه

آموزش تمرین پشت پا نشسته با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات اسپلیت پرشی
همسترینگ

اسکات اسپلیت پرشی

آموزش تمرین اسکات اسپلیت پرشی: برای شروع تمرین در یک وضعیت راحت بایستید. یک پای خود را با پرش عقب برده…
سطح: متوسطنوع تمرین: کششی
ددلیفت رومانیایی
همسترینگ

ددلیفت رومانیایی

آموزش تمرین ددلیفت رومانیایی: یک هالتر تخت انتخاب کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید. هالتر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ددلیفت با دمبل پا صاف
همسترینگ

ددلیفت با دمبل پا صاف

آموزش تمرین ددلیفت با دمبل پا صاف: در هر دست یک دمبل با وزن متناسب با توانایی خود بلند کرده و…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
همسترینگ

پشت پا ایستاده با دستگاه

آموزش تمرین پشت پا ایستاده با دستگاه: برای اجرای این تمرین به دستگاه پشت پا ایستاده احتیاج دارید. بالشتک دستگاه پشت…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
همسترینگ

ددلیفت تک پا

آموزش تمرین ددلیفت تک پا: در یک دست یک کتل بل با وزن متناسب با توانایی خود بلند کرده و آن…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرش روی جعبه از جلو
همسترینگ

پرش روی جعبه از جلو

آموزش تمرین پرش روی جعبه از جلو: یک جعبه یا هر سطح بلند دیگر با ارتفاع متناسب با توانایی خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
فهرست