برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
پشت بازو سیم کش ایستاده بالای سر

پشت بازو سیم کش ایستاده بالای سر

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و طناب را به آن متصل کنید. طناب را با هر دو دست گرفته و با یک چرخش بدن و بالا...
تاب دادن کتل بل تک دست

تاب دادن کتل بل تک دست

آموزش تمرین :یک کتل بل یا همان دمبل روسی را با یک دست گرفته و آن را بین پاهای خود نگه دارید. مقداری باسن خود را عقب برده و زانوهای خود را خم کنید....
زیر بغل با دستگاه اچ

زیر بغل با دستگاه اچ

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه اچ (دستگاه زیربغل چکشی) قرار داده و ارتفاع صندلی آن را متناسب با قد خود تنظیم کنید. روی دستگاه نشسته و دسته های آن...
بارفیکس با دسته وی شکل

بارفیکس با دسته وی شکل

آموزش تمرین :برای شروع تمرین، قسمت میانی یک دسته V شکل را روی یک میله بارفیکس قرار دهید (این حالت برای زمانی است که باشگاه شما میله بارفیکس با دسته های رو به هم...
شکم آویزان قله‌ای

شکم آویزان قله‌ای

آموزش تمرین :از یک میله بارفیکس آویزان شده به شکلی که دست ها کاملا کشیده و صاف باشند. وزن بدن باید توسط دست ها مهار شود. پاها باید به سمت پایین بوده و لگن...
دویدن روی بارفیکس

دویدن روی بارفیکس

آموزش تمرین :در مقابل یک میله بارفیکس قرار گرفته و با گرفتن میله روی آن آویزان شوید. پاها باید از روی زمین بلند شوند. میله بارفیکس را طوری بگیرید که کف دست ها به...
اره ای با دمبل تک دست

اره ای با دمبل تک دست

آموزش تمرین :یک میز تخت را انتخاب کرده و در هر طرف آن یک دمبل متناسب با توانایی خود قرار دهید. زانو و ساق پای راستتان را روی میز قرار داده و بالاتنه‌تان را...
جلو بازو سیم کش ایستاده تک دست

جلو بازو سیم کش ایستاده تک دست

آموزش تمرین :برای شروع تمرین، وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه سیم کش انتخاب کنید. یک دسته تکی را به قسمت پایینی آن متصل کرده و با گرفتن آن کنار دستگاه بایستید. راهنمایی: به...
پرس بالاسینه با دستگاه اسمیت

پرس بالاسینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین :یک میز شیبدار بالاسینه را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه روبروی سینه شما قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی خود را روی هالتر دستگاه اسمیت قرار داده...
بارفیکس

بارفیکس

آموزش تمرین :یک میله بارفیکس را انتخاب کرده و در مقابل آن بایستید. میله را طوری با دست ها بگیرید که کف دست ها به سمت جلو باشند. راهنمایی: فاصله دست ها در تمرین...
ابزار آنلاین فیتنس

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مرد آلفا

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز