شکم با بالا آوردن باسن

شکم با بالا آوردن باسن

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. پاها باید کاملا کشیده و دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. کف دست ها باید روی زمین بوده و در تمام طول تمرین نباید حرکتی...
اسکات با کتل بل

اسکات با کتل بل

آموزش تمرین :با دو دست یک کتل بل یا همان دمبل روسی متناسب با توانایی خود را نزدیک سینه بگیرید و راست بایستید. پاها باید مقداری بیشتر از عرض شانه ها از هم فاصله...
پرس سرشانه با دمبل

پرس سرشانه با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی دارای پشتی بنشینید. دمبل‌ها را روی ران‌ها قرار دهید. حال با کمک گرفتن از ران‌ها یکی یکی دمبل‌ها...
پرس نظامی با هالتر نشسته

پرس نظامی با هالتر نشسته

آموزش تمرین : یک میز تخت بدون پشتی انتخاب کرده و روی آن بنشینید. از یک نفر بخواهید که هالتر را در دستان شما قرار دهد. راهنمایی: فاصله دست ها هنگام گرفتن هالتر باید بیشتر...
کول با دستگاه اسمیت تک دست

کول با دستگاه اسمیت تک دست

آموزش تمرین :هالتر دستگاه اسمیت را طوری تنظیم کنید که هم سطح ران ها قرار بگیرد. وزن متناسب با توانایی خود را روی هالتر قرار دهید. با فاصله زیاد دست ها از هم، هالتر...
بغل شکم ایستاده با سیم کش تک دست

بغل شکم ایستاده با سیم کش تک دست

آموزش تمرین :یک دسته تکی به پولی بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و پولی دستگاه را روی بالاترین ارتفاع تنظیم کنید. طوری بایستید که کنار بدن به سمت دستگاه باشد. دسته را با...
ددلیفت رومانیایی

ددلیفت رومانیایی

آموزش تمرین :یک هالتر تخت انتخاب کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید. هالتر را از روی زمین بلند کرده و آن را مقابل ران های خود نگه دارید....
کول با کش بدنسازی

کول با کش بدنسازی

آموزش تمرین :برای شروع تمرین، کش بدنسازی را زیر پاهای خود قرار داده به شکلی که هنگام گرفتن دسته ها دست ها احساس کشش کنند. دسته ها را طوری در دست بگیرید که کف...
پرس سینه نشسته با دستگاه

پرس سینه نشسته با دستگاه

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس سینه قرار داده و ارتفاع صندلی آن را تنظیم کنید. در شروع حرکت، دسته ها باید در ارتفاع قسمت پایینی و یا میانی...
ساق با دستگاه اسمیت

ساق با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین :یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را دقیقا زیر هالتر دستگاه اسمیت قرار دهید. ارتفاع دستگاه اسمیت را متناسب با قد خود تنظیم کرده و وزنه دلخواه خود را روی...
ابزار آنلاین فیتنس

آتشین (FYR)

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

مطالب جدید