کول

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات کول یا ذوزنقه‌ای قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

کول با سیم کش
کول

کول با سیم کش

آموزش تمرین کول با سیم کش: دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک میله به آن…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
شراگ با دستگاه اسمیت از پشت
کول

شراگ با دستگاه اسمیت از پشت

آموزش تمرین شراگ با دستگاه اسمیت از پشت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شراگ با هالتر از پشت
کول

شراگ با هالتر از پشت

آموزش تمرین شراگ با هالتر از پشت: در حالی که یک هالتر را از پشت در دست گرفته راست بایستید، به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کول با دمبل
کول

کول با دمبل

آموزش تمرین کول با دمبل: در هر دست یک دمبل گرفته و راست بایستید. دمبل ها را طوری در دست بگیرید…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شراگ با دستگاه اسمیت
کول

شراگ با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین شراگ با دستگاه اسمیت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شراگ با دمبل
کول

شراگ با دمبل

آموزش تمرین شراگ با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کول با دستگاه اسمیت
کول

کول با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین کول با دستگاه اسمیت: هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاعی تنظیم کنید که در قسمت میانی ران ها قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کول با دمبل تک دست
کول

کول با دمبل تک دست

آموزش تمرین کول با دمبل تک دست: یک دمبل در دست گرفته و راست بایستید. دمبل را طوری در دست بگیرید…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
کول با هالتر
کول

کول با هالتر

آموزش تمرین کول با هالتر: هالتر را طوری در دست بگیرید که کف دست ها به سمت خودتان و فاصله دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شراگ با سیم کش
کول

شراگ با سیم کش

آموزش تمرین شراگ با سیم کش: پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک دسته بزرگ…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کول با کش بدنسازی
کول

کول با کش بدنسازی

آموزش تمرین کول با کش بدنسازی: برای شروع تمرین، کش بدنسازی را زیر پاهای خود قرار داده به شکلی که هنگام…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
شراگ با هالتر
کول

شراگ با هالتر

آموزش تمرین شراگ با هالتر: در حالی که یک هالتر را در دست گرفته راست بایستید، به شکلی که فاصله پاها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست