جلو بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات جلو بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

جلو بازو با دمبل نشسته
جلو بازو

جلو بازو با دمبل نشسته

آموزش تمرین جلو بازو با دمبل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو لاری با دستگاه
جلو بازو

جلو بازو لاری با دستگاه

آموزش تمرین جلو بازو لاری با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری نیاز دارید. روی دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو چکشی متناوب
جلو بازو

جلو بازو چکشی متناوب

آموزش تمرین جلو بازو چکشی متناوب: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید. دمبل…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو با دمبل
جلو بازو

جلو بازو با دمبل

آموزش تمرین جلو بازو با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید. دمبل…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو چکشی
جلو بازو

جلو بازو چکشی

آموزش تمرین جلو بازو چکشی: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید. دمبل ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو لاری با دمبل
جلو بازو

جلو بازو لاری با دمبل

آموزش تمرین جلو بازو لاری با دمبل: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و دمبل نیاز دارید. در…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست