برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن
برنامه بدنسازی میانبر لاغری و کاهش وزن

زیربغل

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات زیربغل قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

زیر بغل با دستگاه اچ

زیر بغل با دستگاه اچ

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه اچ (دستگاه زیربغل چکشی) قرار داده و ارتفاع صندلی آن را متناسب با قد خود تنظیم کنید. روی دستگاه نشسته و دسته های آن...
بارفیکس با دسته وی شکل

بارفیکس با دسته وی شکل

آموزش تمرین :برای شروع تمرین، قسمت میانی یک دسته V شکل را روی یک میله بارفیکس قرار دهید (این حالت برای زمانی است که باشگاه شما میله بارفیکس با دسته های رو به هم...
بارفیکس

بارفیکس

آموزش تمرین :یک میله بارفیکس را انتخاب کرده و در مقابل آن بایستید. میله را طوری با دست ها بگیرید که کف دست ها به سمت جلو باشند. راهنمایی: فاصله دست ها در تمرین...
زیر بغل سیم کش پشت سر

زیر بغل سیم کش پشت سر

آموزش تمرین :یک دسته بزرگ به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید. فراموش نکنید که ارتفاع بالشتک های زانو را متناسب با قد خود تغییر دهید. قرارگیری صحیح زانوها زیر بالشتک...
زیر بغل سیم کش با طناب و دست کشیده

زیر بغل سیم کش با طناب و دست کشیده

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین ارتفاع تنظیم کرده و یک طناب را به قلاب آن متصل نمایید. طناب را با دو دست گرفته و به اندازه تقریبی 60 سانتی‌متر از...
زیر بغل سیم کش دست جمع برعکس

زیر بغل سیم کش دست جمع برعکس

آموزش تمرین :یک دسته بزرگ به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید. فراموش نکنید که ارتفاع بالشتک های زانو را متناسب با قد خود تغییر دهید. قرارگیری صحیح زانوها زیر بالشتک...
زیر بغل سیم کش دست جمع

زیر بغل سیم کش دست جمع

آموزش تمرین :یک دسته بزرگ به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید. فراموش نکنید که ارتفاع بالشتک های زانو را متناسب با قد خود تغییر دهید. قرارگیری صحیح زانوها زیر بالشتک...
کوبیدن توپ به زمین از بالای سر

کوبیدن توپ به زمین از بالای سر

آموزش تمرین :یک توپ مدیسین (مدیسین بال) را با هر دو دست بلند کرده و راست بایستید. توجه داشته باشید که فاصله پاها از هم باید به اندازه عرض شانه ها باشد. این وضعیت...
زیربغل سیم کش با دست کشیده

زیر بغل سیم کش با دست کشیده

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی بالاترین ارتفاع تنظیم کرده و دسته بزرگ را به قلاب آن متصل نمایید. دسته را طوری بگیرید که کفت دست ها به سمت پایین بوده و...
زیر بغل سیم کش با دسته V شکل

زیر بغل سیم کش با دسته V شکل

آموزش تمرین :یک دسته V شکل به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید. فراموش نکنید که ارتفاع بالشتک های زانو را متناسب با قد خود تغییر دهید. قرارگیری صحیح زانوها زیر...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

مرد آلفا

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

آتشین (FYR)