گردن

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات گردن قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

رول گردن
تمرینات بدنسازی، گردن

رول گردن

آموزش تمرین رول گردن: یک رول عضله انتخاب کرده و آن را پشت سر خود و چسبیده به گردن قرار دهید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: کششی
تمرینات بدنسازی، گردن

پل گردن

آموزش تمرین پل گردن: به صورت دَمَر روی زمین دراز بکشید. دست های‌تان را کنار سر قرار داده و پیشانی را…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست