ساعد

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات ساعد قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

ساعد با دمبل نشسته
ساعد

ساعد با دمبل نشسته

آموزش تمرین ساعد با دمبل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. طوری دمبل ها را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساعد با هالتر نشسته معکوس
ساعد

ساعد با هالتر نشسته معکوس

آموزش تمرین ساعد با هالتر نشسته معکوس: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساعد با هالتر نشسته
ساعد

ساعد با هالتر نشسته

آموزش تمرین ساعد با هالتر نشسته: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
ساعد با دمبل نشسته معکوس
ساعد

ساعد با دمبل نشسته معکوس

آموزش تمرین ساعد با دمبل نشسته معکوس: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. طوری دمبل ها…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست