سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پرس سرشانه با دمبل

پرس سرشانه با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی دارای پشتی بنشینید. دمبل‌ها را روی ران‌ها قرار دهید. حال با کمک گرفتن از ران‌ها یکی یکی دمبل‌ها...
پرس نظامی با هالتر نشسته

پرس نظامی با هالتر نشسته

آموزش تمرین : یک میز تخت بدون پشتی انتخاب کرده و روی آن بنشینید. از یک نفر بخواهید که هالتر را در دستان شما قرار دهد. راهنمایی: فاصله دست ها هنگام گرفتن هالتر باید بیشتر...
پرس نظامی با هالتر ایستاده

پرس نظامی با هالتر ایستاده

آموزش تمرین : یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و راست بایستید. راهنمایی: فاصله دست ها هنگام گرفتن هالتر باید بیشتر از عرض شانه ها بوده و کف دست ها به سمت...
پرس سرشانه با دمبل متناوب

پرس سرشانه با دمبل متناوب

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل‌ها را بالا آورده و آن‌ها را هم سطح شانه ها قرار دهید. برای بالا آوردن دمبل‌ها به هیچ...
نشر بغل خم نشسته با دمبل

نشر بغل خم نشسته با دمبل

آموزش تمرین :یک جفت دمبل را در کنار یک میز تخت قرار داده و روی آن بنشینید. روی لبه میز نشسته و دمبل ها را پشت ساق ها قرار دهید. از ناحیه کمر خم...
نشر بغل و نشر جلو متناوب

نشر بغل و نشر جلو متناوب

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. این وضعیت شروع تمرین است. مقداری آرنج ها را خم کرده و دمبل ها را به صورت همزمان از...
سرشانه با هالتر روی میز شیبدار

سرشانه با هالتر روی میز شیبدار

آموزش تمرین :به پشت روی یک میز پرس بالاسینه دراز بکشید. هالتر را از روی جایگاه مخصوص آن بلند کرده و با دستان کشیده آن را روبروی خود نگه دارید. این وضعیت شروع تمرین...
پرس سرشانه با دستگاه اسمیت

پرس سرشانه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین : ارتفاع هالتر دستگاه اسمیت را متناسب با قد خود (در حالت نشسته) تنظیم کرده و وزن دلخواه را روی آن اضافه کنید. یک صندلی دارای پشتی را بین دستگاه اسمیت قرار داده...
فلای معکوس با دستگاه

فلای معکوس با دستگاه

آموزش تمرین :دسته های دستگاه را برای حرکت فلای معکوس تنظیم کرده و روی صندلی آن بنشینید. توجه داشته باشید که هنگام نشستن روی صندلی دستگاه پروانه، سینه شما باید روی پشتی دستگاه قرار...
پرس سرشانه با دمبل تک دست

پرس سرشانه با دمبل تک دست

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. یکی از دمبل ها را بالا آورده و آن را هم سطح شانه ها قرار دهید. برای بالا آوردن...
ابزار آنلاین فیتنس
میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

مرد آلفا

مطالب جدید