سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

فلای سرشانه با کش بدنسازی
سرشانه

فلای سرشانه با کش بدنسازی

آموزش تمرین فلای سرشانه با کش بدنسازی: کش بدنسازی را دور یک پایه محکم مانند دستگاه اسمیت یا پایه اسکات قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر جلو با هالتر
سرشانه

نشر جلو با هالتر

آموزش تمرین نشر جلو با هالتر: یک هالتر معمولی زا بلند کرده و راست بایستید. فاصله دست ها از هم باید…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل نشسته
سرشانه

نشر بغل نشسته

آموزش تمرین نشر بغل نشسته: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی بنشینید. دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر جلو با دمبل
سرشانه

نشر جلو با دمبل

آموزش تمرین نشر جلو با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سرشانه با دمبل ایستاده
سرشانه

پرس سرشانه با دمبل ایستاده

آموزش تمرین پرس سرشانه با دمبل ایستاده: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل‌ها…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فلای معکوس
سرشانه

فلای معکوس

آموزش تمرین فلای معکوس: برای شروع تمرین به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در هر دست یک دمبل نگه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر بغل نشسته با سیم کش
سرشانه

نشر بغل نشسته با سیم کش

آموزش تمرین نشر بغل نشسته با سیم کش: پولی های دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فلای سرشانه با سیم کش
سرشانه

فلای سرشانه با سیم کش

آموزش تمرین فلای سرشانه با سیم کش: پولی های دستگاه سیم کش را روی بالاترین ارتفاع تنظیم کرده و وزن متناسب…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس سرشانه با هالتر
سرشانه

پرس سرشانه با هالتر

آموزش تمرین پرس سرشانه با هالتر:  یک صندلی دارای پشتی را بین چهارچوب اسکات قرار داده و روی آن بنشینید. قبل…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
نشر بغل ایستاده
سرشانه

نشر بغل ایستاده

آموزش تمرین نشر بغل ایستاده: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. آرنج ها باید…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست