سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پرس سرشانه با هالتر

پرس سرشانه با هالتر

آموزش تمرین : یک صندلی دارای پشتی را بین چهارچوب اسکات قرار داده و روی آن بنشینید. قبل از نشستن وزن متناسب با توانایی خود را روی هالتر قرار داده و آن را در ارتفاع...
نشر بغل ایستاده

نشر بغل ایستاده

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. آرنج ها باید نزدیک بدن باشند. کف دست ها باید به سمت بدن بوده و پاها به اندازه عرض...
فلای معکوس با دستگاه

فلای معکوس با دستگاه

آموزش تمرین :دسته های دستگاه را برای حرکت فلای معکوس تنظیم کرده و روی صندلی آن بنشینید. توجه داشته باشید که هنگام نشستن روی صندلی دستگاه پروانه، سینه شما باید روی پشتی دستگاه قرار...
نشر بغل خم نشسته با دمبل

نشر بغل خم نشسته با دمبل

آموزش تمرین :یک جفت دمبل را در کنار یک میز تخت قرار داده و روی آن بنشینید. روی لبه میز نشسته و دمبل ها را پشت ساق ها قرار دهید. از ناحیه کمر خم...
نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست

نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست

آموزش تمرین :یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه داشته و به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در این حالت باید سینه شما روی پد میز تکیه داده باشد. با دست غیر...
نشر جلو با هالتر تا بالای سر

نشر جلو با هالتر تا بالای سر

آموزش تمرین :یک هالتر معمولی زا بلند کرده و راست بایستید. فاصله دست ها از هم باید به اندازه عرض شانه ها بوده و کف دست ها به سمت بدن باشند. این وضعیت شروع تمرین...
پرس سرشانه با دمبل تک دست

پرس سرشانه با دمبل تک دست

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. یکی از دمبل ها را بالا آورده و آن را هم سطح شانه ها قرار دهید. برای بالا آوردن...
نشر جلو با سیم کش

نشر جلو با سیم کش

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی کمترین ارتفاع ممکن تنظیم کرده و یک دسته تکی را به آن متصل کنید. با دست چپ دسته را بگیرید و راست بایستید. به دستگاه پشت...
نشر بغل خم با سیم کش

نشر بغل خم با سیم کش

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی کمترین ارتفاع ممکن تنظیم کرده و یک دسته تکی را به آن متصل کنید. طوری مقابل دستگاه سیم کش بایستید که سمت راست بدنتان به طرف...
ابزار آنلاین فیتنس
عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

مرد آلفا

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مطالب جدید