صفحه اصلی برچسب‌ها هالتر

برچسب: هالتر

رول شکم با هالتر

رول شکم با هالتر

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین باید وارد وضعیت شنا شوید. با این تفاوت که برای این تمرین دست ها به جای قرارگیری روی...
اسکات پا باز با هالتر برای خانم ها

اسکات پا باز با هالتر

آموزش تمرین :توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در چهارچوب اسکات انجام دهید. برای شروع...
ساق نشسته با هالتر

ساق نشسته با هالتر

آموزش تمرین :یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. روی میز نشسته و پنجه...
پرس پشت بازو خوابیده

پرس پشت بازو خوابیده

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (پیشنهاد شخصی من) یا یک هالتر معمولی قرار...
اسکات با هالتر

اسکات با هالتر

آموزش تمرین :توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در چهارچوب پایه اسکات انجام دهید. برای...
اسکات روی زانو

اسکات روی زانو

آموزش تمرین :هالتر را در ارتفاع مناسب روی پایه مخصوص اسکات تنظیم کنید. پشت هالتر زانو بزنید. برای راحتی بیشتر و عدم اعمال فشار...
پرس دست جمع پشت بازو

پرس دست جمع پشت بازو

آموزش تمرین :روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست بگیرید که فاصله دست ها از هم کمتر...
ساق ایستاده با هالتر

ساق ایستاده با هالتر

آموزش تمرین :برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود...
پرس سینه روی گردن

پرس سینه روی گردن

آموزش تمرین :روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست بگیرید که در قسمت میانی تمرین، بین ساعدها...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

آتشین (FYR)

مرد آلفا

مطالب جدید