صفحه اصلی برچسب‌ها دمبل

برچسب: دمبل

اسکات با دمبل

اسکات با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها باید رو به هم باشند. این...
قایقی با هالتر روی میز شیبدار

قایقی با هالتر روی میز شیبدار

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در این حالت...
نشر بغل به نشر جلو

نشر بغل به نشر جلو

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. این وضعیت شروع تمرین است. مقداری آرنج ها را...
اره ای با دمبل تک دست

اره ای با دمبل تک دست

آموزش تمرین :یک میز تخت را انتخاب کرده و در هر طرف آن یک دمبل متناسب با توانایی خود قرار دهید. زانو و ساق...
لانج با دمبل

لانج با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود بلند کرده و کاملا راست بایستید. دمبل ها باید به صورت آویزان در...
پرس سرشانه با دمبل رو به هم ایستاده تک دست

پرس سرشانه با دمبل رو به بدن ایستاده تک دست

آموزش تمرین :یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل را بالا آورده و آن را هم سطح شانه قرار دهید....
ساعد با دمبل نشسته معکوس

ساعد با دمبل نشسته معکوس

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. طوری دمبل ها را بگیرید که کف دست ها به سمت...
پرس پشت بازو خوابیده با دمبل

پرس پشت بازو خوابیده با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی یک میز تخت دراز بکشید. کف دست ها...
نشر جلو با دمبل جفت دست تا بالای سر

نشر جلو با دمبل جفت دست تا بالای سر

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها باید رو به بدن باشند. دمبل...
ابزار آنلاین فیتنس

مرد آلفا

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مطالب جدید