صفحه اصلی برچسب‌ها خوابیده

برچسب: خوابیده

رول شکم با هالتر

رول شکم با هالتر

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین باید وارد وضعیت شنا شوید. با این تفاوت که برای این تمرین دست ها به جای قرارگیری روی...
پشت بازو خوابیده با سیم کش

پشت بازو خوابیده با سیم کش

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و یک دسته معمولی به آن متصل کنید. به پشت روی...
کرانچ معکوس روی میز شیبدار

کرانچ معکوس روی میز شیبدار

آموزش تمرین :به پشت روی یک میز شیبدار با شیب منفی دراز بکشید. قسمت بالایی میز را با دو دست بگیرید. اجازه ندهید بدنتان...
پلانک چرخشی

پلانک چرخشی

آموزش تمرین :در وضعیت دمر روی زمین قرار بگیرید به شکلی که وزن بدن توسط ساعد ها و انگشتان پا مهار شود. دست ها...
گردن خوابیده روی شکم

گردن خوابیده روی شکم

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و در حالی که یک صفحه وزنه پشت سر خود نگه داشته اید به شکم روی آن...
پل باسن تک پا

پل باسن تک پا

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت کشیده در کنار بدن نگه...
پرس پشت بازو خوابیده

پرس پشت بازو خوابیده

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (پیشنهاد شخصی من) یا یک هالتر معمولی قرار...
پرس سینه روی گردن

پرس سینه روی گردن

آموزش تمرین :روی یک میز پرس تخت به پشت دراز بکشید. هالتر را طوری در دست بگیرید که در قسمت میانی تمرین، بین ساعدها...
کرانچ زانو خم

کرانچ زانو خم

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. پاهایتان را بالا آورده به شکلی که ران ها به زمین عمود شده و زاویه زانوها...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

مرد آلفا

آتشین (FYR)

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

مطالب جدید