صفحه اصلی برچسب‌ها خوابیده

برچسب: خوابیده

پلانک چرخشی

پلانک چرخشی

آموزش تمرین :در وضعیت دمر روی زمین قرار بگیرید به شکلی که وزن بدن توسط ساعد ها و انگشتان پا مهار شود. دست ها...
شنا

شنا

آموزش تمرین :به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم به اندازه تقریبی 90 سانتی‌متر باشد. در این...
پلانک پهلو

پلانک پهلو

آموزش تمرین :تمرین پلانک پهلو روی عضلات کناری شکم تمرکز کرده و باعث تقویت عضلات مرکزی بدن می شود. از کنار روی زمین دراز...
پل باسن با هالتر روی میز

پل باسن با هالتر روی میز

آموزش تمرین :یک میز تخت پشت سر خود قرار داده و مقابل میز روی زمین نشسته و یک هالتر با وزنه های متناسب با...
کرانچ روی توپ تعادلی

کرانچ روی توپ تعادلی

آموزش تمرین :به پشت روی یک توپ تعادلی یا توپ بدنسازی دراز بکشید. پاها باید از ناحیه زانو خم شده و کف پاها روی...
شکم با بالا آوردن باسن زانو خم

شکم با بالا آوردن باسن زانو خم

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. پاها باید کاملا کشیده و دست ها در کنار بدن قرار بگیرند. کف دست ها باید...
پل باسن روی گردن

پل باسن روی گردن

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید به شکلی که زانوها خم باشند. دست ها را به صورت کشیده در کنار بدن نگه...
دراز نشست با کش بدنسازی

دراز نشست با کش بدنسازی

آموزش تمرین :یک کش بدنسازی را در قسمت قرارگیری سر میز شیبدار اضافه کرده و دسته های آن را روی میز قرار دهید. به...
شنا دست باز

شنا دست باز

آموزش تمرین :به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم بیشتر از عرض شانه ها باشد. در این...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

مرد آلفا

مطالب جدید