تمرینات بدنسازی

فلای بالاسینه با دمبل چرخشی
سینه

فلای بالاسینه با دمبل چرخشی

آموزش تمرین فلای بالاسینه با دمبل چرخشی: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و به پشت روی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پل باسن آویزان
باسن

پل باسن آویزان

آموزش تمرین پل باسن آویزان: تسمه های TRX را روی ارتفاع تقریبی 45 تا 60 سانتی‌متری از زمین تنظیم کنید. به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ اریب
شکم

کرانچ اریب

آموزش تمرین کرانچ اریب: به پشت روی زمین دراز بکشید. برای اجرای این تمرین یکی از دست ها را کنار بدن…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
لانج با هالتر
چهار سر ران

لانج با هالتر

آموزش تمرین لانج با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
کرانچ روی توپ تعادلی
شکم

کرانچ روی توپ تعادلی

آموزش تمرین کرانچ روی توپ تعادلی: به پشت روی یک توپ تعادلی یا توپ بدنسازی دراز بکشید. پاها باید از ناحیه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
کرانچ زانو خم
شکم

کرانچ زانو خم

آموزش تمرین کرانچ زانو خم: به پشت روی زمین دراز بکشید. پاهایتان را بالا آورده به شکلی که ران ها به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پول اور با دمبل
سینه

پول اور با دمبل

آموزش تمرین پول اور با دمبل: یک دمبل متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را به صورت عمودی روی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
اسکات با هالتر
چهار سر ران

اسکات با هالتر

آموزش تمرین اسکات با هالتر: توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
بارفیکس با وزنه
زیربغل

بارفیکس با وزنه

آموزش تمرین بارفیکس با وزنه: یک کمربند مخصوص دیپ را دور کمر بسته و وزنه دلخواه خود را به آن اضافه…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پشت پا نشسته با دستگاه
همسترینگ

پشت پا نشسته با دستگاه

آموزش تمرین پشت پا نشسته با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پشت پا نشسته احتیاج دارید. اهرم دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو چکشی متناوب
جلو بازو

جلو بازو چکشی متناوب

آموزش تمرین جلو بازو چکشی متناوب: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید. دمبل…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست