تمرینات بدنسازی

کشش باسن نشسته
باسن

کشش باسن نشسته

آموزش تمرین کشش باسن نشسته: روی زمین نشسته و پاها را به صورت کشیده در مقابل خود قرار دهید. پای راست…
سطح: مبتدینوع تمرین: کششی
ساق ایستاده با هالتر
ساق

ساق ایستاده با هالتر

آموزش تمرین ساق ایستاده با هالتر: برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پروانه با دستگاه
سینه

پروانه با دستگاه

آموزش تمرین پروانه با دستگاه: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پروانه انتخاب کرده و ارتفاع صندلی آن را…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
نشر جلو با هالتر
سرشانه

نشر جلو با هالتر

آموزش تمرین نشر جلو با هالتر: یک هالتر معمولی زا بلند کرده و راست بایستید. فاصله دست ها از هم باید…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پیاده‌روی روی تردمیل
چهار سر ران

پیاده‌روی روی تردمیل

آموزش تمرین پیاده‌روی روی تردمیل: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه تردمیل قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را انتخاب کنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت
سینه

پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت: یک میز شیبدار را بین دستگاه اسمیت قرار داده به شکلی که هالتر دستگاه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست