سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

پرس سرشانه آرنولدی
سرشانه

پرس سرشانه آرنولدی

آموزش تمرین پرس سرشانه آرنولدی: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی دارای پشتی…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
نشر جلو با صفحه
سرشانه

نشر جلو با صفحه

آموزش تمرین نشر جلو با صفحه: یک صفحه هالتر متناسب با توانایی تان بلند کرده و راست بایستید. صفحه را طوری…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
نشر بغل با سیم کش
سرشانه

نشر بغل با سیم کش

آموزش تمرین نشر بغل با سیم کش: پولی دستگاه سیم کش را روی کمترین ارتفاع ممکن تنظیم کرده و یک دسته…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پرس سرشانه با دمبل
سرشانه

پرس سرشانه با دمبل

آموزش تمرین پرس سرشانه با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی دارای…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس نظامی با هالتر نشسته
سرشانه

پرس نظامی با هالتر نشسته

آموزش تمرین پرس نظامی با هالتر نشسته:  یک میز تخت بدون پشتی انتخاب کرده و روی آن بنشینید. از یک نفر…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس نظامی با هالتر ایستاده
سرشانه

پرس نظامی با هالتر ایستاده

آموزش تمرین پرس نظامی با هالتر ایستاده:  یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و راست بایستید. راهنمایی: فاصله…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
نشر بغل به نشر جلو
سرشانه

نشر بغل به نشر جلو

آموزش تمرین نشر بغل به نشر جلو: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. این…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست