سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

نشر جلو با دمبل

نشر جلو با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها باید رو به بدن باشند. دمبل ها را جلوی ران ها نگه دارید. این وضعیت شروع...
پرس کوبایی

پرس کوبایی

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. قسمت بالایی بازوها را بالا آورده به شکلی که با زمین موازی باشند. در این حالت ساعد دست ها...
پرس سرشانه آرنولدی

پرس سرشانه آرنولدی

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی دارای پشتی بنشینید. دمبل‌ها را بالا آورده و در سطح سینه نگه دارید. کف دست ها باید به...
نشر بغل نشسته

نشر بغل نشسته

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی بنشینید. دست ها باید کشیده و به سمت پایین باشند. کف پاها را به سمت زمین فشار دهید....
نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست

نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست

آموزش تمرین :یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه داشته و به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در این حالت باید سینه شما روی پد میز تکیه داده باشد. با دست غیر...
نشر جلو با صفحه

نشر جلو با صفحه

آموزش تمرین :یک صفحه هالتر متناسب با توانایی تان بلند کرده و راست بایستید. صفحه را طوری در دست بگیرید که کف دست ها در موقعیت ساعت سه و ساعت نه صفحه قرار بگیرند....
فلای سرشانه با کش بدنسازی

فلای سرشانه با کش بدنسازی

آموزش تمرین :کش بدنسازی را دور یک پایه محکم مانند دستگاه اسمیت یا پایه اسکات قرار دهید. دسته های کش را گرفته و تا زمانی که تنش در دست ها ایجاد شود، عقب بروید. ...
نشر بغل با سیم کش

نشر بغل با سیم کش

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی کمترین ارتفاع ممکن تنظیم کرده و یک دسته تکی را به آن متصل کنید. طوری مقابل دستگاه سیم کش بایستید که سمت راست بدنتان به طرف...
پرس سرشانه با دمبل

پرس سرشانه با دمبل

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی دارای پشتی بنشینید. دمبل‌ها را روی ران‌ها قرار دهید. حال با کمک گرفتن از ران‌ها یکی یکی دمبل‌ها...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

مرد آلفا

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

مطالب جدید