چهار سر ران

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات چهار سر ران یا جلو پا قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

چهار سر ران

داخل پا با دستگاه

آموزش تمرین داخل پا با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه داخل پا احتیاج دارید. وزن متناسب با توانایی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
چهار سر ران

پرش متناوب از کنار

آموزش تمرین پرش متناوب از کنار: در وضعیت نیمه اسکات قرار گرفته و بایستید. زاویه شما با سمتی که می خواهید…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
چهار سر ران

پرس پا جمع

آموزش تمرین پرس پا جمع: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس پا قرار داده و روی صندلی آن…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
چهار سر ران

اسکات با دمبل تکی

آموزش تمرین اسکات با دمبل تکی: با دو دست یک دمبل را با دستان کشیده در مقابل بدن خود نگه دارید…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
چهار سر ران

اسکی فضایی

آموزش تمرین اسکی فضایی: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه اسکی فضایی یا الپتیکال قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
اسکات با دستگاه اسمیت
چهار سر ران

اسکات با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین اسکات با دستگاه اسمیت: برای شروع تمرین، هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاع هم سطح سرشانه ها تنظیم کنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
چهار سر ران

اسکات بلغاری با دمبل

آموزش تمرین اسکات بلغاری با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه داشته و راست بایستید. طوری…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس پا
چهار سر ران

پرس پا

آموزش تمرین پرس پا: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس پا قرار داده و روی صندلی آن بنشینید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکیپینگ سریع
چهار سر ران

اسکیپینگ سریع

آموزش تمرین اسکیپینگ سریع: راست ایستاده و برای دویدن آماده شوید. یعنی یکی از پاهای خود را کمی جلوتر از دیگری…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
فهرست