چهار سر ران

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات چهار سر ران یا جلو پا قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

دویدن آهسته روی تردمیل
چهار سر ران

دویدن آهسته روی تردمیل

آموزش تمرین دویدن آهسته روی تردمیل: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه تردمیل قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را انتخاب…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
لانج با قدم زدن
چهار سر ران

لانج با قدم زدن

آموزش تمرین لانج با قدم زدن: دست های خود را روی کمر قرار داده و کاملا راست بایستید. سر و سینه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
دویدن روی تردمیل
چهار سر ران

دویدن روی تردمیل

آموزش تمرین دویدن روی تردمیل: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه تردمیل قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را انتخاب کنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
اسکات پا باز با هالتر برای خانم ها
چهار سر ران

اسکات پا باز با هالتر

آموزش تمرین اسکات پا باز با هالتر: توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
لانج بدون وزنه
چهار سر ران

لانج بدون وزنه

آموزش تمرین لانج بدون وزنه: دست های خود را روی کمر قرار داده و کاملا راست بایستید. سر و سینه باید…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
طناب زدن
چهار سر ران

طناب زدن

آموزش تمرین طناب زدن: برای اجرای این تمرین به یک طناب احتیاج دارید. دو سر طناب را گرفته  و آن را…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
استپ‌آپ با هالتر
چهار سر ران

استپ‌آپ با هالتر

آموزش تمرین استپ‌آپ با هالتر: یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت اسکات)…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس پا تکی
چهار سر ران

پرس پا تکی

آموزش تمرین پرس پا تکی: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس پا قرار داده و روی صندلی آن…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست