چهار سر ران

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات چهار سر ران یا جلو پا قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

لانج معکوس با هالتر
چهار سر ران

لانج معکوس با هالتر

آموزش تمرین لانج معکوس با هالتر: یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
جلو پا با دستگاه
چهار سر ران

جلو پا با دستگاه

آموزش تمرین جلو پا با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو پا احتیاج دارید. وزن متناسب با توانایی…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
اسکات پا جمع با هالتر
چهار سر ران

اسکات پا جمع با هالتر

آموزش تمرین اسکات پا جمع با هالتر: توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
هاگ پا
چهار سر ران

هاگ پا

آموزش تمرین هاگ پا: به پشت وارد دستگاه هاگ پا شده و بالاتنه خود را روی بالشتک های آن قرار دهید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
چهار سر ران

اسکات با هالتر از جلو

آموزش تمرین اسکات با هالتر از جلو: توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
چهار سر ران

داخل پا با رول فومی

آموزش تمرین داخل پا با رول فومی: برای اجرای این تمرین به یک رول فومی احتیاج دارید. به شکم روی زمین…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
چهار سر ران

بارپی

آموزش تمرین بارپی: راست ایستاده به شکلی فاصله پاها از هم به اندازه عرض شانه ها باشد. این وضعیت شروع تمرین…
سطح: متوسطنوع تمرین: هوازی
فهرست