جلو بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات جلو بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

جلو بازو لاری با سیم کش
جلو بازو

جلو بازو لاری با سیم کش

آموزش تمرین جلو بازو لاری با سیم کش: دستگاه جلو بازو لاری را به فاصله تقریبی ۶۰ سانتی‌متر از دستگاه سیم…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو لاری
جلو بازو

جلو بازو لاری

آموزش تمرین جلو بازو لاری: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو با دمبل متناوب
جلو بازو

جلو بازو با دمبل متناوب

آموزش تمرین جلو بازو با دمبل متناوب: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو زاتمن با دمبل
جلو بازو

جلو بازو زاتمن با دمبل

آموزش تمرین جلو بازو زاتمن با دمبل: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست