جلو بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات جلو بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

جلو بازو با هالتر خم
جلو بازو

جلو بازو با هالتر خم

آموزش تمرین جلو بازو با هالتر خم: یک هالتر خم (EZ) را روی پایه نگه دارنده هالتر قرار داده و وزنه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو

جلو بازو چکشی جلوی بدن

آموزش تمرین جلو بازو چکشی جلوی بدن: در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و کاملا راست بایستید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو عنکبوتی
جلو بازو

جلو بازو عنکبوتی

آموزش تمرین جلو بازو عنکبوتی: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
جلو بازو با هالتر
جلو بازو

جلو بازو با هالتر

آموزش تمرین جلو بازو با هالتر: یک هالتر را روی پایه مخصوص قرار داده و وزنه های متناسب با توانایی خود…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست