ساعد با دمبل نشسته معکوس

0
ساعد با دمبل نشسته معکوس
ساعد با دمبل نشسته معکوس

آموزش تمرین ساعد با دمبل نشسته معکوس:

  1. در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. طوری دمبل ها را بگیرید که کف دست ها به سمت پایین باشند. روی یک میز تخت و یا صندلی بنشینید.
  2. کف پاهای خود را روی زمین گذاشته به طوری که فاصله آن ها از به اندازه عرض شانه ها باشد.
  3. مقداری رو به جلو خم شده و ساعدهای خود را با کف دست ها به سمت پایین روی ران ها قرار دهید. راهنمایی: در این وضعیت مچ دست ها باید جلو تر از زانو ها قرار بگیرند. به عبارتی چیزی نباید زیر مچ ها باشد. این وضعیت شروع تمرین است.
  4. با محکم گرفتن دمبل ها و انجام عمل دم، مچ ها را تا جای ممکن پایین ببرید.
  5. حال با انجام عمل بازدم حرکت را برعکس کرده و مچ ها را تا جای ممکن بالا آورده و عضلات ساعد را منقبض نمایید. یک ثانیه در این وضعیت مکث کنید. راهنمایی: در تمام طول تمرین فقط مچ ها باید حرکت داشته باشند.
  6. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار نمایید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

راه های مختلفی برای اجرای این تمرین وجود دارد. یک روش این است که تمرین را با هالتر انجام دهید. استفاده از هالتر خم برای این تمرین یک گزینه دیگر محسوب می شود.

این تمرین شکل دیگری از تمرین ساعد با دمبل نشسته محسوب می شود.

تمرینات بیشتر برای عضلات ساعد در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته معکوس:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته معکوس با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

ساعد با دمبل نشسته معکوس
ساعد با دمبل نشسته معکوس

تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته معکوس برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین ساعد با دمبل نشسته معکوس برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

ساعد با دمبل نشسته برای خانم ها
ساعد با دمبل نشسته برای خانم ها

جزییات این تمرین

نام تمرین: ساعد با دمبل نشسته معکوس
نام انگلیسی تمرین: Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl
سایر نام های این تمرین: ساعد با دمبل معکوس، مچ دست با دمبل معکوس، بالا آوردن دمبل با مچ برعکس
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: ساعد
تجهیزات: دمبل
سطح تمرین: مبتدی

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here