زیر بغل با دستگاه اچ

0
زیر بغل با دستگاه اچ
زیر بغل با دستگاه اچ

آموزش تمرین زیر بغل با دستگاه اچ:

  1. وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه اچ (دستگاه زیربغل چکشی) قرار داده و ارتفاع صندلی آن را متناسب با قد خود تنظیم کنید. روی دستگاه نشسته و دسته های آن را بگیرید. این وضعیت شروع تمرین است.
  2. دسته ها را به سمت بدن خود بکشید. این کار را با جمع کردن آرنج ها و نزدیک هم قرار دادن کتف ها انجام دهید.
  3. پس از یک مکث کوتاه در این وضعیت، دسته ها را به وضعیت شروع تمرین بازگردانید. برای حفظ تنش روی عضلات تا زمان اتمام تمرین، دسته ها را روی تکیه‌گاه قرار ندهید.
  4. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

تمرین قایقی با سیم کش نشسته یک جایگزین مناسب برای این تمرین محسوب می شود.

تمرینات بیشتر برای عضلات زیربغل در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین زیر بغل با دستگاه اچ:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین زیر بغل با دستگاه اچ با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

زیر بغل با دستگاه اچ
زیر بغل با دستگاه اچ

تصاویر تمرین زیر بغل با دستگاه اچ برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین زیر بغل با دستگاه اچ برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

زیر بغل با دستگاه اچ برای خانم ها
زیر بغل با دستگاه اچ برای خانم ها

جزییات این تمرین

نام تمرین: زیر بغل با دستگاه اچ
نام انگلیسی تمرین: Leverage Iso Row
سایر نام های این تمرین: زیر بغل با دستگاه H، زیر بغل اهرمی، زیر بغل ایزومتریک با دستگاه H، زیربغل چکشی
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: زیربغل
تجهیزات: دستگاه
سطح تمرین: مبتدی

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here