پشت بازو

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات پشت بازو قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

شنا دست جمع
پشت بازو

شنا دست جمع

آموزش تمرین شنا دست جمع: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم کمتر از…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
دیپ برای پشت بازو
پشت بازو

دیپ برای پشت بازو

آموزش تمرین دیپ برای پشت بازو: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پارالل یا دستگاه دیپ احتیاج دارید. برای شروع…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرس پشت بازو خوابیده
پشت بازو

پرس پشت بازو خوابیده

آموزش تمرین پرس پشت بازو خوابیده: یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (پیشنهاد…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست