چهار سر ران

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات چهار سر ران یا جلو پا قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

اسکات پا جمع با هالتر

اسکات پا جمع با هالتر

آموزش تمرین : توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در چهارچوب پایه اسکات انجام دهید. برای شروع هالتر را روی ارتفاع هم سطح سرشانه ها تنظیم...
اسکات پا باز با هالتر برای خانم ها

اسکات پا باز با هالتر

آموزش تمرین : توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در چهارچوب اسکات انجام دهید. برای شروع هالتر را روی ارتفاع هم سطح سرشانه ها تنظیم کنید....
اسکات بلغاری با دستگاه اسمیت

اسکات بلغاری با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین : برای شروع تمرین، یک میز تخت را کمی عقب تر از دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر دستگاه اسمیت را روی ارتفاع هم سطح سرشانه ها تنظیم کنید. وزنه های متناسب با توانایی...
پرس پا تکی

پرس پا تکی

آموزش تمرین : وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس پا قرار داده و روی صندلی آن بنشینید. یک پای خود را روی پلتفرم دستگاه قرار داده و پای دیگر را روی زمین...
هاگ پا

هاگ پا

آموزش تمرین : به پشت وارد دستگاه هاگ پا شده و بالاتنه خود را روی بالشتک های آن قرار دهید. شانه ها باید زیر پدهای مخصوص دستگاه قرار بگیرند. پاهای خود را به فاصله عرض...
اسکات با هالتر

اسکات با هالتر

آموزش تمرین : توصیه می کنیم برای امنیت بیشتر و جلوگیری از آسیب های احتمالی این تمرین را در چهارچوب پایه اسکات انجام دهید. برای شروع هالتر را روی ارتفاع هم سطح سرشانه ها تنظیم...
اسکات پرشی

اسکات پرشی

آموزش تمرین : دست ها را روی سینه قرار داده و کاملا راست بایستید. با بالا نگه داشتن سر و سینه، پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. با صاف نگه داشتن پشت...
اسکات با دمبل

اسکات با دمبل

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها باید رو به هم باشند. این وضعیت شروع تمرین است. پاها را به اندازه عرض شانه...
جلو پا با دستگاه

جلو پا با دستگاه

آموزش تمرین : برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو پا احتیاج دارید. وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه انتخاب کرده و روی صندلی آن بنشینید. پاهای خود را پشت بالشتک های...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مرد آلفا

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

مطالب جدید