همسترینگ

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات همسترینگ یا پشت ران قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

ددلیفت با هالتر
همسترینگ

ددلیفت با هالتر

آموزش تمرین ددلیفت با هالتر: یک هالتر تخت انتخاب کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را روی آن قرار دهید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ددلیفت با هالتر پا صاف
همسترینگ

ددلیفت با هالتر پا صاف

آموزش تمرین ددلیفت با هالتر پا صاف: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را روی انتخاب کنید. هالتر را…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست