سینه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سینه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

کراس اور از پایین
سینه

کراس اور از پایین

آموزش تمرین کراس اور از پایین: پولی های دستگاه سیم کش را روی پایین ترین درجه تنظیم کنید. وزنه های متناسب…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پول اور کامل با هالتر
سینه

پول اور کامل با هالتر

آموزش تمرین پول اور کامل با هالتر: یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست