پول اور کامل با هالتر

0
پول اور کامل با هالتر
پول اور کامل با هالتر

آموزش تمرین پول اور کامل با هالتر:

  1. یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در دست بگیرید. فاصله دست ها از هم به اندازه عرض شانه ها باشد.
  2. هالتر را روی ران های خود قرار داده و به پشت روی یک میز تخت دراز بکشید. دست ها باید مقدار کمی از ناحیه آرنج خم باشند. این وضعیت شروع تمرین است.
  3. با حفظ وضعیت کشیدگی دست ها و با انجام عمل دم، هالتر را با یک حرکت دایره ای از روی ران ها بلند کرده و به قسمت بالای سر خود منتقل نمایید. راهنمایی: هالتر به مقدار ۱۸۰ درجه جابه‌جا می شود. در این وضعیت، دست ها باید با زمین موازی بوده و کف آن ها به سمت سقف باشد.
  4. به آرامی و با انجام عمل بازدم، دمبل ها را از طریق همان مسیر دایره ای رفت، بالا آورده و به وضعیت شروع تمرین (روی ران ها) بازگردانید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

این تمرین را می توان با استفاده از دمبل نیز اجرا نمود.

تمرینات بیشتر برای عضلات سینه در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین پول اور کامل با هالتر:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین پول اور کامل با هالتر با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

پول اور کامل با هالتر
پول اور کامل با هالتر

تصاویر تمرین پول اور کامل با هالتر برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین پول اور کامل با هالتر برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

پول اور کامل با هالتر برای خانم ها
پول اور کامل با هالتر برای خانم ها

جزییات این تمرین

نام تمرین: پول اور کامل با هالتر
نام انگلیسی تمرین: Front Raise And Pullover
سایر نام های این تمرین: پول اور هالتر از روی ران، پول اور با هالتر کامل، پول اور هالتر دست کشیده از روی ران، پول آور کامل هالتر
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: سینه
تجهیزات: هالتر
سطح تمرین: متوسط

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here