گردن

رول گردن
تمرینات بدنسازی، گردن

رول گردن

آموزش تمرین رول گردن: یک رول عضله انتخاب کرده و آن را پشت سر خود و چسبیده به گردن قرار دهید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: کششی
تمرینات بدنسازی، گردن

پل گردن

آموزش تمرین پل گردن: به صورت دَمَر روی زمین دراز بکشید. دست های‌تان را کنار سر قرار داده و پیشانی را…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
فهرست