کول

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات کول یا ذوزنقه‌ای قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

کول با دستگاه اسمیت تک دست
کول

کول با دستگاه اسمیت تک دست

آموزش تمرین کول با دستگاه اسمیت تک دست: هالتر دستگاه اسمیت را طوری تنظیم کنید که هم سطح ران ها قرار…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست