سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

فلای سرشانه با سیم کش

فلای سرشانه با سیم کش

آموزش تمرین : پولی های دستگاه سیم کش را روی بالاترین ارتفاع تنظیم کرده و وزن متناسب با توانایی خود را در دو طرف دستگاه انتخاب کنید. راهنمایی: توجه داشته باشید که وزن انتخابی در...
نشر جلو با دمبل روی میز شیبدار

نشر جلو با دمبل روی میز شیبدار

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک میز شیبدار بنشینید. زاویه میز باید بین 30 تا 60 درجه بوده و کف دست ها رو به بدن...
نشر جلو با دمبل جفت دست

نشر جلو با دمبل جفت دست

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها باید رو به بدن باشند. دمبل ها را جلوی ران ها نگه دارید. این وضعیت شروع...
پرس سرشانه با دمبل ایستاده

پرس سرشانه با دمبل ایستاده

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل‌ها را بالا آورده و آن‌ها را هم سطح شانه ها قرار دهید. برای بالا آوردن دمبل‌ها به هیچ...
پرس سرشانه نشسته با سیم کش

پرس سرشانه نشسته با سیم کش

آموزش تمرین : پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه انتخاب کنید. یک صندلی پشتی دار را در مقابل دستگاه سیم کش...
پرس سرشانه با دستگاه اسمیت

پرس سرشانه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین :  ارتفاع هالتر دستگاه اسمیت را متناسب با قد خود (در حالت نشسته) تنظیم کرده و وزن دلخواه را روی آن اضافه کنید. یک صندلی دارای پشتی را بین دستگاه اسمیت قرار داده...
نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار

نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه داشته و به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در این حالت باید سینه شما روی پد میز تکیه داده باشد. ...
فلای معکوس

فلای معکوس

آموزش تمرین : برای شروع تمرین به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در هر دست یک دمبل نگه داشته به شکلی که کف دست ها به سمت هم باشند. دست ها را به...
پرس سرشانه با هالتر

پرس سرشانه با هالتر

آموزش تمرین :  یک صندلی دارای پشتی را بین چهارچوب اسکات قرار داده و روی آن بنشینید. قبل از نشستن وزن متناسب با توانایی خود را روی هالتر قرار داده و آن را در ارتفاع...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مرد آلفا

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

آتشین (FYR)

مطالب جدید