زیربغل

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات زیربغل قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

زیر بغل سیم کش دست جمع
زیربغل

زیر بغل سیم کش دست جمع

آموزش تمرین زیر بغل سیم کش دست جمع: یک دسته بزرگ به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
زیر بغل سیم کش پشت سر
زیربغل

زیر بغل سیم کش پشت سر

آموزش تمرین زیر بغل سیم کش پشت سر: یک دسته بزرگ به دستگاه زیربغل متصل کرده و روی صندلی آن بنشینید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
بارفیکس با دسته وی شکل
زیربغل

بارفیکس با دسته وی شکل

آموزش تمرین بارفیکس با دسته وی شکل: برای شروع تمرین، قسمت میانی یک دسته V شکل را روی یک میله بارفیکس…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
بارفیکس
زیربغل

بارفیکس

آموزش تمرین بارفیکس: یک میله بارفیکس را انتخاب کرده و در مقابل آن بایستید. میله را طوری با دست ها بگیرید…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
زیر بغل با دستگاه اچ
زیربغل

زیر بغل با دستگاه اچ

آموزش تمرین زیر بغل با دستگاه اچ: وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه اچ (دستگاه زیربغل چکشی) قرار داده…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست