شکم روی دستگاه پارالل

0
شکم روی دستگاه پارالل
شکم روی دستگاه پارالل

آموزش تمرین شکم روی دستگاه پارالل:

  1. به پشت وارد دستگاه پارالل شده به طوری که ساعد ها روی بالشتک های مخصوص قرار گرفته و دست ها اهرم های دستگاه را بگیرند. گرفتن اهرم ها باعث می شود که بدن شما موقع اجرای تمرین ثابت بماند. دست ها باید از ناحیه آرنج به صورت ۹۰ درجه خم شده باشند.
  2. بالا تنه باید کاملا صاف و کشیده بوده و کمر روی بالشتک پشتی دستگاه تکیه داده باشد. پاها هم باید به صورت آویزان به سمت زمین اشاره کنند. این وضعیت شروع تمرین است.
  3. به آرامی و با انجام عمل بازدم، پاها را مطابق با تصویر بالا آورده به شکلی که در قسمت بالایی تمرین پاها از ناحیه زانو خم شده و ران ها با زمین موازی باشند. یک ثانیه وضعیت انقباض عضلات شکم را حفظ کنید. راهنمایی: برای بالا آوردن پاها از هیچ نوع تاب دادنی استفاده نکنید.
  4. به آرامی و با انجام عمل دم پاها را پایین برده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید. فراموش نکنید در طول تمرین عضلات شکم را منقبض نمایید.
  5. تمرین را به تعداد توصیه شده توسط مربی تکرار کنید.

هشدار: مانند همه تمرین ها، این تمرین را به صورت ناگهانی و یا انفجاری انجام ندهید. در تمام طول تمرین باید روی حرکت کنترل کامل داشته باشید.

تکنیک‌های دیگر برای اجرای این تمرین:

برای سخت تر شدن این تمرین می توانید هنگام بالا آوردن پاها مقداری باسن را هم بالا بیاورید تا عضلات شکم بیشتر درگیر شوند. یک روش اجرای این تمرین آن است که پاها را به صورت مستقیم بالا بیاورید، به عبارتی پاها از ناحیه زانو خم نشوند.

شکل سخت تر این تمرین، شکم آویزان با بالا آوردن زانو نام دارد.

همچنین کرانچ اریب و پلانک چرخشی تمرینات مناسبی برای تقویت عضلات کناره های شکم محسوب می شوند.

تمرینات بیشتر برای عضلات شکم در این لینک قابل مشاهده است.

تصاویر تمرین شکم روی دستگاه پارالل:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین شکم روی دستگاه پارالل با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

شکم روی دستگاه پارالل
شکم روی دستگاه پارالل

تصاویر تمرین شکم روی دستگاه پارالل برای خانم‌ها:

توجه: برای دیدن تصاویر تمرین شکم روی دستگاه پارالل برای خانم‌ها با سایز اصلی روی آن‌ها کلیک کنید.

شکم روی دستگاه پارالل خانم ها
شکم روی دستگاه پارالل خانم ها

جزییات این تمرین

نام تمرین: شکم روی دستگاه پارالل
نام انگلیسی تمرین: Knee/Hip Raise On Parallel Bars
سایر نام های این تمرین: شکم روی پارالل، شکم با خم کردن زانو، شکم با بالا آوردن باسن
نوع تمرین: قدرتی
عضلات اصلی: شکم
تجهیزات: سایر
سطح تمرین: مبتدی

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here