صفحه اصلی برچسب‌ها توپ بدنسازی

برچسب: توپ بدنسازی

شکم با جمع کردن زانو روی توپ بدنسازی

شکم با جمع کردن زانو روی توپ بدنسازی

آموزش تمرین :یک توپ بدنسازی روی زمین گذاشته و در وضعیت شنا روی زمین قرار بگیرید. پاهایتان را از ناحیه پایینی ساق ها روی...
کرانچ روی توپ بدنسازی

کرانچ روی توپ بدنسازی

آموزش تمرین :به پشت روی یک توپ بدنسازی دراز بکشید به شکلی که انحنای پشت شما روی توپ قرار بگیرد. کف پاها را روی...
کرانچ روی توپ تعادلی

کرانچ روی توپ تعادلی

آموزش تمرین :به پشت روی یک توپ تعادلی یا توپ بدنسازی دراز بکشید. پاها باید از ناحیه زانو خم شده و کف پاها روی...
کرانچ - پاها روی توپ بدنسازی

کرانچ – پاها روی توپ بدنسازی

آموزش تمرین :به پشت روی زمین دراز بکشید. پاهای خود را روی یک توپ بدنسازی قرار داده به شکلی که زانوها به مقدار 90...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

مرد آلفا

آتشین (FYR)

مطالب جدید