سرشانه

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات سرشانه قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

نشر بغل و نشر جلو متناوب

نشر بغل و نشر جلو متناوب

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. این وضعیت شروع تمرین است. مقداری آرنج ها را خم کرده و دمبل ها را به صورت همزمان از...
نشر بغل تک دست

نشر بغل تک دست

آموزش تمرین : یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دست دیگر شما باید از یک سطح ثابت به عنوان تکیه گاه استفاده کنید. می توانید از پایه اسکات، دستگاه سیم کش،...
نشر بغل خم نشسته با دمبل

نشر بغل خم نشسته با دمبل

آموزش تمرین : یک جفت دمبل را در کنار یک میز تخت قرار داده و روی آن بنشینید. روی لبه میز نشسته و دمبل ها را پشت ساق ها قرار دهید. از ناحیه کمر خم...
نشر بغل نشسته

نشر بغل نشسته

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی بنشینید. دست ها باید کشیده و به سمت پایین باشند. کف پاها را به سمت زمین فشار دهید....
پرس کوبایی

پرس کوبایی

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. قسمت بالایی بازوها را بالا آورده به شکلی که با زمین موازی باشند. در این حالت ساعد دست ها...
پرس سرشانه با دمبل ایستاده

پرس سرشانه با دمبل ایستاده

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل‌ها را بالا آورده و آن‌ها را هم سطح شانه ها قرار دهید. برای بالا آوردن دمبل‌ها به هیچ...
نشر جلو با دمبل جفت دست

نشر جلو با دمبل جفت دست

آموزش تمرین : در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. کف دست ها باید رو به بدن باشند. دمبل ها را جلوی ران ها نگه دارید. این وضعیت شروع...
پرس سرشانه با دمبل رو به هم ایستاده تک دست

پرس سرشانه با دمبل رو به بدن ایستاده تک دست

آموزش تمرین : یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و راست بایستید. دمبل را بالا آورده و آن را هم سطح شانه قرار دهید. برای بالا آوردن دمبل به هیچ عنوان بدن را تاب...
فلای معکوس

فلای معکوس

آموزش تمرین : برای شروع تمرین به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در هر دست یک دمبل نگه داشته به شکلی که کف دست ها به سمت هم باشند. دست ها را به...
ابزار آنلاین فیتنس

مرد آلفا

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

مطالب جدید