گردن

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات گردن قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

گردن خوابیده روی شکم

گردن خوابیده روی شکم

آموزش تمرین : یک میز تخت انتخاب کرده و در حالی که یک صفحه وزنه پشت سر خود نگه داشته اید به شکم روی آن دراز بکشید. راهنمایی: باید به شکلی روی میز تخت دراز...
گردن خوابیده به پشت

گردن خوابیده به پشت

آموزش تمرین : یک میز تخت انتخاب کرده و در حالی که یک صفحه وزنه روی پیشانی خود نگه داشته اید به پشت روی آن دراز بکشید. راهنمایی: باید به شکلی روی میز تخت دراز...
گردن نشسته با وزنه

گردن نشسته با وزنه

آموزش تمرین : یک تسمه مخصوص گردن را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. وزنه متناسب با توانایی خود را به تسمه گردن اضافه کنید. در انتهای میز تخت نشسته و پاهایتان را...
گردن ایزومتریک، کناره‌ها

گردن ایزومتریک، کناره‌ها

آموزش تمرین : در حالی که سر و گردن شما در وضعیت معمولی قرار دارند (وضعیتی که در آن سر و گردن کشیده بوده و به سمت جلو باشند) راست بایستید. دست چپ‌تان را سمت...
گردن ایزومتریک، جلو و عقب سر

گردن ایزومتریک، جلو و عقب سر

آموزش تمرین : در حالی که سر و گردن شما در وضعیت معمولی قرار دارند (وضعیتی که در آن سر و گردن کشیده بوده و به سمت جلو باشند) راست بایستید. دست ها را قلاب...

پل گردن

آموزش تمرین : به صورت دَمَر روی زمین دراز بکشید. دست های‌تان را کنار سر قرار داده و پیشانی را روی زمین بچسبانید. پاها را طوری قرار دهید که پنجه پاها با زمین برخورد داشته...
کشش گردن از کنار

کشش گردن از کنار

آموزش تمرین : شانه های خود را کاملا آزاد و رها کنید، به آرامی سرتان را به سمت یکی از شانه ها از کنار خم نمایید. در صورت تمایل می توانید به کمک دست موافق...
کشش گردن، چانه به سینه

کشش گردن، چانه به سینه

آموزش تمرین : روی زمین نشسته و راحت باشید. هر دو دست را قلاب کرده و پشت سر قرار دهید. توجه داشته باشید که انگشت های شصت باید رو به پایین و آرنج ها رو...
رول گردن

رول گردن

آموزش تمرین : یک رول عضله انتخاب کرده و آن را پشت سر خود و چسبیده به گردن قرار دهید. راهنمایی: رول را مستقیم روی ستون فقرات قرار ندهید بلکه آن را روی عضلات گردن...
ابزار آنلاین فیتنس

مرد آلفا

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

آتشین (FYR)

مطالب جدید