ساق

در این دسته‌بندی تمرینات مربوط به عضلات ساق پا قرار گرفته است. کلیه این تمرین‌ها توسط مربی‌ها و پزشک‌های برتر جهان بررسی شده و در صورت اجرای صحیح هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی کنند.

ساق با دستگاه اسمیت

ساق با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین : یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را دقیقا زیر هالتر دستگاه اسمیت قرار دهید. ارتفاع دستگاه اسمیت را متناسب با قد خود تنظیم کرده و وزنه دلخواه خود را روی...
ساق ایستاده با دستگاه

ساق ایستاده با دستگاه

آموزش تمرین : ارتفاع دستگاه ساق را متناسب با قدتان تنظیم کنید. شانه های خود را زیر بالشتک های دستگاه قرار داده و پاها را روی قسمت مخصوص قرار دهید. انگشتان پا باید به سمت...
ساق روی دستگاه پرس پا

ساق روی دستگاه پرس پا

آموزش تمرین : وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه پرس پا انتخاب کرده و روی صندلی دستگاه بنشینید. وزنه را با راست کردن پاها بالا برده و ضامن های دستگاه را از حالت...
ساق ایستاده با دمبل

ساق ایستاده با دمبل

آموزش تمرین : یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین قرار دهید. در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه دارید. پنجه پاها را در لبه وزنه های روی زمین (با...
ساق ایستاده الاکلنگی با هالتر

ساق ایستاده الاکلنگی با هالتر

آموزش تمرین : برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت اسکات) و کاملا...
پرس ساق

پرس ساق

آموزش تمرین : وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه پرس ساق انتخاب کرده و روی دستگاه بنشینید. پنجه های پا را روی پلتفرم دستگاه قرار دهید. توجه داشته باشید که پاشنه های پا...
ساق نشسته با دستگاه

ساق نشسته با دستگاه

آموزش تمرین : روی دستگاه ساق پا بنشینید و پنجه ها و انگشت های پا را در جای مخصوص قرار دهید. توجه داشته باشید که زیر پاشنه های پا نباید چیزی وجود داشته باشد. راهنمایی: انگشتان...
ساق ایستاده با هالتر

ساق ایستاده با هالتر

آموزش تمرین : برای امنیت بیشتر توصیه می کنیم این تمرین را درون چهارچوب اسکات اجرا کنید. یک هالتر با وزنه متناسب با توانایی خود را پشت گردن نگه داشته (مانند وضعیت اسکات) و کاملا...
ساق نشسته با هالتر

ساق نشسته با هالتر

آموزش تمرین : یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. روی میز نشسته و پنجه های پا را روی تخته بگذارید. پاشنه های پای شما...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

مرد آلفا

مطالب جدید