کششی

کشش باسن نشسته
باسن

کشش باسن نشسته

آموزش تمرین کشش باسن نشسته: روی زمین نشسته و پاها را به صورت کشیده در مقابل خود قرار دهید. پای راست…
سطح: مبتدینوع تمرین: کششی
اسکات اسپلیت پرشی
همسترینگ

اسکات اسپلیت پرشی

آموزش تمرین اسکات اسپلیت پرشی: برای شروع تمرین در یک وضعیت راحت بایستید. یک پای خود را با پرش عقب برده…
سطح: متوسطنوع تمرین: کششی
رول گردن
تمرینات بدنسازی، گردن

رول گردن

آموزش تمرین رول گردن: یک رول عضله انتخاب کرده و آن را پشت سر خود و چسبیده به گردن قرار دهید.…
سطح: متوسطنوع تمرین: کششی
فهرست