پلایومتریک

شنا پلایومتریک
سینه

شنا پلایومتریک

آموزش تمرین شنا پلایومتریک: به شکم روی زمین قرار گرفته به شکلی که فاصله دست ها از هم به اندازه تقریبی…
سطح: متوسطنوع تمرین: پلایومتریک
لانج پرشی
چهار سر ران

لانج پرشی

آموزش تمرین لانج پرشی: در وضعیت لانج قرار بگیرید. برای این کار با پای راست خود یک قدم به اندازه تقریبی…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
کوبیدن پتک روی لاستیک
شکم

کوبیدن پتک روی لاستیک

آموزش تمرین کوبیدن پتک روی لاستیک: این تمرین یک حرکت عالی برای تقویت عضلات هسته بدن محسوب می شود. برای اجرای…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
سینه

شنا پلایومتریک با کتل بل

آموزش تمرین شنا پلایومتریک با کتل بل: یک کتل بل را روی زمین قرار دهید. در وضعیت شنا روی زمین قرار…
سطح: متوسطنوع تمرین: پلایومتریک
چهار سر ران

پرش متناوب از کنار

آموزش تمرین پرش متناوب از کنار: در وضعیت نیمه اسکات قرار گرفته و بایستید. زاویه شما با سمتی که می خواهید…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
اسکیپینگ سریع
چهار سر ران

اسکیپینگ سریع

آموزش تمرین اسکیپینگ سریع: راست ایستاده و برای دویدن آماده شوید. یعنی یکی از پاهای خود را کمی جلوتر از دیگری…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
پرش روی جعبه از جلو
همسترینگ

پرش روی جعبه از جلو

آموزش تمرین پرش روی جعبه از جلو: یک جعبه یا هر سطح بلند دیگر با ارتفاع متناسب با توانایی خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
فهرست