هوازی

پیاده‌روی روی تردمیل
چهار سر ران

پیاده‌روی روی تردمیل

آموزش تمرین پیاده‌روی روی تردمیل: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه تردمیل قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را انتخاب کنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
چهار سر ران

بارپی

آموزش تمرین بارپی: راست ایستاده به شکلی فاصله پاها از هم به اندازه عرض شانه ها باشد. این وضعیت شروع تمرین…
سطح: متوسطنوع تمرین: هوازی
چهار سر ران

اسکی فضایی

آموزش تمرین اسکی فضایی: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه اسکی فضایی یا الپتیکال قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
دویدن آهسته روی تردمیل
چهار سر ران

دویدن آهسته روی تردمیل

آموزش تمرین دویدن آهسته روی تردمیل: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه تردمیل قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را انتخاب…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
دویدن روی تردمیل
چهار سر ران

دویدن روی تردمیل

آموزش تمرین دویدن روی تردمیل: برای شروع تمرین، روی یک دستگاه تردمیل قدم گذاشته و حالت دلخواه خود را انتخاب کنید.…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
طناب زدن
چهار سر ران

طناب زدن

آموزش تمرین طناب زدن: برای اجرای این تمرین به یک طناب احتیاج دارید. دو سر طناب را گرفته  و آن را…
سطح: مبتدینوع تمرین: هوازی
فهرست