صفحه اصلی برچسب‌ها هالتر خم

برچسب: هالتر خم

پرس پشت بازو خوابیده

پرس پشت بازو خوابیده

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (پیشنهاد شخصی من) یا یک هالتر معمولی قرار...
جلو بازو لاری

جلو بازو لاری

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه های متناسب با توانای خود را...
جلو بازو عنکبوتی

جلو بازو عنکبوتی

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه های متناسب با توانای خود را...
جلو بازو با هالتر خم دست جمع

جلو بازو با هالتر خم دست جمع

آموزش تمرین :یک هالتر خم (EZ) را روی پایه نگه دارنده هالتر قرار داده و وزنه های متناسب با توانایی خود را روی آن...
پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار

پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را بلند کرده و طوری آن را در دست بگیرید که کف دست ها...
پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار منفی

پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار منفی

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را بلند کرده و طوری آن را در دست بگیرید که کف دست ها...
جلو بازو با هالتر خم

جلو بازو با هالتر خم

آموزش تمرین :یک هالتر خم (EZ) را روی پایه نگه دارنده هالتر قرار داده و وزنه های متناسب با توانایی خود را روی آن...
پشت بازو خوابیده با هالتر خم

پشت بازو خوابیده با هالتر خم

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (EZ-Bar) قرار دهید. روی میز به پشت دراز...
ابزار آنلاین فیتنس

مطالب جدید