صفحه اصلی برچسب‌ها هالتر خم

برچسب: هالتر خم

جلو بازو با هالتر خم

جلو بازو با هالتر خم

آموزش تمرین :یک هالتر خم (EZ) را روی پایه نگه دارنده هالتر قرار داده و وزنه های متناسب با توانایی خود را روی آن...
جلو بازو عنکبوتی

جلو بازو عنکبوتی

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه های متناسب با توانای خود را...
پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار

پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را بلند کرده و طوری آن را در دست بگیرید که کف دست ها...
پشت بازو خوابیده با هالتر خم

پشت بازو خوابیده با هالتر خم

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (EZ-Bar) قرار دهید. روی میز به پشت دراز...
پرس پشت بازو خوابیده

پرس پشت بازو خوابیده

آموزش تمرین :یک میز تخت انتخاب کرده و بالای سر آن روی زمین یک هالتر خم (پیشنهاد شخصی من) یا یک هالتر معمولی قرار...
جلو بازو لاری

جلو بازو لاری

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه های متناسب با توانای خود را...
جلو بازو با هالتر خم دست جمع

جلو بازو با هالتر خم دست جمع

آموزش تمرین :یک هالتر خم (EZ) را روی پایه نگه دارنده هالتر قرار داده و وزنه های متناسب با توانایی خود را روی آن...
پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار منفی

پرس پشت بازو با هالتر روی میز شیبدار منفی

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود را بلند کرده و طوری آن را در دست بگیرید که کف دست ها...
ابزار آنلاین فیتنس
عضله سازی با کریس گتین

عضله سازی با کریس گتین

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

مرد آلفا

برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

مطالب جدید