صفحه اصلی برچسب‌ها نشسته

برچسب: نشسته

گردن نشسته با وزنه

گردن نشسته با وزنه

آموزش تمرین :یک تسمه مخصوص گردن را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. وزنه متناسب با توانایی خود را به تسمه گردن...
پرس سینه نشسته با دستگاه

پرس سینه نشسته با دستگاه

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس سینه قرار داده و ارتفاع صندلی آن را تنظیم کنید. در شروع حرکت،...
نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست

نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار تک دست

آموزش تمرین :یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه داشته و به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در این حالت باید سینه...
ساق روی دستگاه پرس پا

ساق روی دستگاه پرس پا

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه پرس پا انتخاب کرده و روی صندلی دستگاه بنشینید. وزنه را با راست کردن...
کرانچ با سیم کش نشسته

کرانچ با سیم کش نشسته

آموزش تمرین :یک طناب به پولی بالایی دستگاه سیم کش متصل کرده و یک میز تخت جلو آن قرار دهید. طوری روی میز بنشینید...
ساق نشسته با دمبل تک پا

ساق نشسته با دمبل تک پا

آموزش تمرین :یک تخته چوبی و یا یک صفحه وزنه را روی زمین جلوی یک میز تخت قرار دهید. روی میز نشسته و پنجه...
نشر بغل نشسته

نشر بغل نشسته

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی‌تان بلند کرده و روی یک صندلی بنشینید. دست ها باید کشیده و به سمت...
ساعد با هالتر نشسته معکوس

ساعد با هالتر نشسته معکوس

آموزش تمرین :یک هالتر با وزن متناسب با توانایی خود انتخاب کرده و آن را در دست بگیرید. هالتر را طوری نگه دارید که...
ساق ایستاده با دستگاه

ساق ایستاده با دستگاه

آموزش تمرین :ارتفاع دستگاه ساق را متناسب با قدتان تنظیم کنید. شانه های خود را زیر بالشتک های دستگاه قرار داده و پاها را...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

آتشین (FYR)

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

میانبر کاهش وزن

میانبر کاهش وزن و لاغری

مطالب جدید