صفحه اصلی برچسب‌ها نشسته

برچسب: نشسته

پرس پا

پرس پا

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه پرس پا قرار داده و روی صندلی آن بنشینید. پاهای خود را روی پلتفرم...
کشش گردن، چانه به سینه

کشش گردن، چانه به سینه

آموزش تمرین :روی زمین نشسته و راحت باشید. هر دو دست را قلاب کرده و پشت سر قرار دهید. توجه داشته باشید که انگشت...
قایقی با سیم کش نشسته

قایقی با سیم کش نشسته

آموزش تمرین :برای اجرای این حرکت به یک دستگاه قایقی سیم کش و دسته وی‌شکل احتیاج دارید. راهنمایی: استفاده از دسته V شکل باعث...
پرس سرشانه نشسته با سیم کش

پرس سرشانه نشسته با سیم کش

آموزش تمرین :پولی دستگاه سیم کش را روی پایین ترین ارتفاع تنظیم کرده و وزن متناسب با توانایی خود را روی دستگاه انتخاب کنید. ...
پرس سرشانه با دستگاه اسمیت

پرس سرشانه با دستگاه اسمیت

آموزش تمرین : ارتفاع هالتر دستگاه اسمیت را متناسب با قد خود (در حالت نشسته) تنظیم کرده و وزن دلخواه را روی آن اضافه کنید....
جلو بازو عنکبوتی

جلو بازو عنکبوتی

آموزش تمرین :برای اجرای این تمرین به یک دستگاه جلو بازو لاری و هالتر خم نیاز دارید. وزنه های متناسب با توانای خود را...
نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار

نشر بغل با دمبل روی میز شیبدار

آموزش تمرین :در هر دست یک دمبل متناسب با توانایی خود نگه داشته و به شکم روی یک میز شیبدار دراز بکشید. در این...
جلو بازو تک دست نشسته با دمبل

جلو بازو تک دست نشسته با دمبل

آموزش تمرین :روی یک صندلی یا میز تخت نشسته و یک دمبل متناسب با توانایی خود را بین پاها قرار دهید. پاها باید مقداری...
کرانچ با دستگاه

کرانچ با دستگاه

آموزش تمرین :وزن متناسب با توانایی خود را در دستگاه کرانچ قرار دهید. روی دستگاه نشسته و پای خود را پشت بالشتک ها آن...
ابزار آنلاین فیتنس
برنامه بدنسازی سرشانه در سی روز

سرشانه در سی روز

برنامه بدنسازی 30 روزه برای سیکس پک

سیکس پک سی روزه

برنامه بدنسازی بدن خانگی

بدن خانگی

آتشین (FYR)

مطالب جدید