سایر

ساق روی تخته تعادلی
ساق

ساق روی تخته تعادلی

آموزش تمرین ساق روی تخته تعادلی: نکته: این تمرین برای بهبود تعادل طراحی شده است. یک تخته تعادلی را روی زمین…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
پل باسن آویزان
باسن

پل باسن آویزان

آموزش تمرین پل باسن آویزان: تسمه های TRX را روی ارتفاع تقریبی ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متری از زمین تنظیم کنید. به…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
بارفیکس با وزنه
زیربغل

بارفیکس با وزنه

آموزش تمرین بارفیکس با وزنه: یک کمربند مخصوص دیپ را دور کمر بسته و وزنه دلخواه خود را به آن اضافه…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
کوبیدن پتک روی لاستیک
شکم

کوبیدن پتک روی لاستیک

آموزش تمرین کوبیدن پتک روی لاستیک: این تمرین یک حرکت عالی برای تقویت عضلات هسته بدن محسوب می شود. برای اجرای…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
شکم آویزان قله‌ای
شکم

شکم آویزان قله‌ای

آموزش تمرین شکم آویزان قله‌ای: از یک میله بارفیکس آویزان شده به شکلی که دست ها کاملا کشیده و صاف باشند.…
سطح: حرفه اینوع تمرین: قدرتی
پشت بازو

دیپ با دستگاه

آموزش تمرین دیپ با دستگاه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه دستگاه دیپ احتیاج دارید. برای شروع تمرین با انتخاب…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
دیپ برای سینه
سینه

دیپ برای سینه

آموزش تمرین دیپ برای سینه: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پارالل یا دستگاه دیپ احتیاج دارید. برای شروع تمرین…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
ساق پا خرک
ساق

ساق پا خرک

آموزش تمرین ساق پا خرک: برای اجرای این تمرین با فاصله مناسب از یک تکیه گاه ثابت قرار بگیرید. می توانید…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
پرش روی جعبه از جلو
همسترینگ

پرش روی جعبه از جلو

آموزش تمرین پرش روی جعبه از جلو: یک جعبه یا هر سطح بلند دیگر با ارتفاع متناسب با توانایی خود را…
سطح: مبتدینوع تمرین: پلایومتریک
دیپ برای پشت بازو
پشت بازو

دیپ برای پشت بازو

آموزش تمرین دیپ برای پشت بازو: برای اجرای این تمرین به یک دستگاه پارالل یا دستگاه دیپ احتیاج دارید. برای شروع…
سطح: متوسطنوع تمرین: قدرتی
شکم آویزان با بالا آوردن زانو
شکم

شکم آویزان با بالا آوردن زانو

آموزش تمرین شکم آویزان با بالا آوردن زانو: از یک میله بارفیکس آویزان شده به شکلی که دست ها کاملا کشیده…
سطح: حرفه اینوع تمرین: قدرتی
شکم روی دستگاه پارالل
شکم

شکم روی دستگاه پارالل

آموزش تمرین شکم روی دستگاه پارالل: به پشت وارد دستگاه پارالل شده به طوری که ساعد ها روی بالشتک های مخصوص…
سطح: مبتدینوع تمرین: قدرتی
فهرست